corona

Goese geloofsgemeenschappen wisselen ervaringen uit

GOES – De geloofsgemeenschappen in Goes willen en kunnen zich houden aan de corona-richtlijnen van het RIVM. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst begin augustus in Goes. Op initiatief van de gemeente Goes werd een bijeenkomst gehouden met de verschillende geloofsgemeenschappen. Daarbij kwamen verschillende kwesties met betrekking tot de coronacrisis ter tafel.

De bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van de recente corona-uitbraken in Goes en tevens omdat de provincie Zeeland met code oranje op de coronakaart staat. De meeste van de uitgenodigde geloofsgemeenschappen waren vertegenwoordigd. Ook twee leden van het Goese moskeebestuur en een woordvoerder van de Eritreese geloofsgemeenschap waren aanwezig. De Eritrese gemeenschap, die grotendeels uit vluchtelingen bestaat, houdt haar vieringen in het kerkgebouw van de Goese parochie H. Maria Magdalena.

Joost de Goffau, locoburgemeester van Goes maakte duidelijk dat de recente corona-uitbraken niet naar de geloofsgemeenschappen zijn te ‘traceren‘, maar naar enkele privéfeestjes. Dat de provincie Zeeland code oranje heeft komt door andere oorzaken. De gemeente Goes wil de geloofsgemeenschappen waar mogelijk en desgevraagd helpen.

Wel en wee

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat alle gemeenschappen zich houden aan de RIVM-richtlijnen. Alle gebouwen zijn enige tijd gesloten geweest. Vrijwel alle gemeenschappen zijn creatief in online vieringen en/of live streaming. Vanaf juni is men op beperkte schaal weer fysiek gaan ‘vieren ‘, waarbij de verschillende katholieke en protestantse gemeenschappen ook de richtlijnen van de PKN en het bisdom Breda aanhouden.

Er wordt veel gewerkt met reserveren en/of aanmelden vooraf. Enkelen vermeldden hierbij het aspect registratie ten behoeve van de GGD. Men werkt met route-aanduidingen, gepaste afstand tussen de stoelen of in de banken. Er worden desinfectiematerialen ingezet. Veel vrijwilligers helpen mee om een en ander in ‘veilige‘ banen te leiden.

Ouderen

Omdat veel oudere mensen eigenlijk niet (meer) naar de kerk durven te komen besloten enkele gemeenschappen om actief telefonisch te gaan uitnodigen. Anderen moeten geplande kerkdiensten laten vervallen omdat er nog te weinig aanmeldingen zijn.

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt er buiten koffie gedronken en op veilige afstand bijgepraat met elkaar.

Eén gemeenschap liet weten wel aan samenzang te doen maar dan ingetogen.

Drempel

Zo hier en daar komt het doordeweekse groepswerk weer op gang. Hiermee wil men tegemoet komen aan de dreigende vereenzaming van geloofsgenoten die op zondag alsnog niet (durven) komen. De 1,5 meter afstand tijdens de kerkdienst en de nazit en het gemis aan samenzang wordt als drempel genoemd.

Voor feestelijke vieringen zoals doop en belijdenis en voor uitvaarten wordt doorgaans alleen familie uitgenodigd.

De Eritreese gemeenschap zou binnenkort een massale doopviering willen doen maar ziet zich hierbij voor grote problemen gesteld.

Het moskeebestuur wil geen risico’s nemen. Zoals bekend zijn de grote feesten Suikerfeest en Slachtfeest in huiselijke kring gevierd. Pas eind augustus wil men weer beginnen met het vrijdaggebed in de moskee. Gezien de grote culturele en talige diversiteit in islamitische kring wil men zorgvuldig te werk gaan.

Online vieringen

Opvallend is dat de online kerkvieringen veel belangstelling trekken. De vraag of dit op termijn ten nadele van actief kerkbezoek zal zijn, klinkt nu nog te vroeg. Ten behoeve van de thuisblijvers blijft men online of met live streaming de vieringen ‘aanbieden ‘.

Ook de diverse in gebruik zijnde ventilatiesystemen in de betrokken gebouwen kwamen aan de orde. Als in de herfst de deuren en ramen niet zo vlot meer worden opengezet wat dan? Enkele aanwezigen willen wel met elkaar in overleg hierover.

Signaalfunctie

De loco burgemeester complimenteerde de aanwezigen voor hun bijdrage. Hij ook op de belangrijke sociaalmaatschappelijke signaalfunctie van de geloofsgemeenschappen. Zij zien de problemen en lasten van hen die gebukt gaan onder de crisissituatie en de maatregelen. Zij kunnen desgewenst in overleg doorverwijzen naar SMWO en CJG voor ondersteuning.

In dit verband kan ook worden gewezen op de gelovigen in de zorginstellingen voor ouderen en de GGZ. Zij mogen niet uit het oog worden verloren. In de diverse instellingen worden de RIVM-richtlijnen op andere wijze gehanteerd en is de toegang ‘beperkt‘.

Later dit jaar wordt er weer een bijeenkomst gehouden. De beleidsmedewerkster is bereikbaar voor vragen en suggesties.

Tags: