Help Kerk in Actie de kanslozen te helpen

UTRECHT – De gevolgen van de corona-pandemie zijn wereldwijd te voelen, ook voor de partners van Kerk in Actie. Daarom vragen we u het werk van Kerk in Actie te steunen om de nood te lenigen in de gebieden waar dat zo hard nodig is. De coronacrisis zal vooral armen en laaggeschoolden treffen in landen waar weinig of geen sociale voorzieningen zijn. De partners van Kerk in Actie voelen de consequenties van de crisis nu al hevig.

In Azië verandert de situatie dagelijks. In China lijkt inmiddels het ergste voorbij en hoewel de strenge maatregelen nog steeds van kracht zijn, mag er steeds een heel klein beetje meer. Veel kerken in de getroffen regio’s zijn gesloten, omdat het verboden is om met grote groepen samen te komen. Predikanten zetten hun preken online en christenen communiceren en bidden via WeChat.

Indonesië

De Raad van Kerken in Indonesië heeft kerken opgeroepen hun diensten zo mogelijk online te houden. Kerkvrijwilligers worden toegerust om openbare plekken als kerken, moskeeën, tempels en bushaltes te desinfecteren. Ook de drie projecten van Delta voor Indonesië van de ZWO-commissies in de classis Delta hebben te lijden onder de coronacrisis. Op Trukajaya waar het project betere inkomens voor boeren loopt, zijn kerkdiensten vervangen door kleine bijeenkomsten bij mensen thuis en kerkelijke activiteiten zijn uitgesteld. In Yogyakarta, waar Dreamhouse aan een betere toekomst voor straatkinderen werkt, zijn de activiteiten in het onderwijs en op straat beperkt tot een keer per week. Dreamhouse deelt mondkapjes en vitamines uit aan de kinderen en hun families.  In Indonesië, op West-Java en Centraal Sulawesi, biedt Kerk in Actie hulp aan 700 ouderen die als gevolg van thuisisolatie hun inkomen op de markt mislopen. Zij krijgen informatie over hoe zij zichzelf en hun familie beter kunnen beschermen en hoe om te gaan met stress en onzekerheid. Daarnaast ontvangen zij tegoedbonnen om voorlopig in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Van Papoea, waar het project P3W voor Sterke vrouwen in de kerk loopt, is nog geen update over de huidige situatie ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze projecten. Lees ook: Spannende tijden in Indonesië.

India heeft inmiddels alle onderwijsinstellingen gesloten. De vrees bestaat dat rijkere mensen voedsel zullen hamsteren en dat handelaars hier misbruik van gaan maken zodat er niet genoeg voor de armen over zal zijn, of dat het voedsel voor hen te duur zal worden.

Zo heeft Kerk in Actie-partner Priscilla-centrum, waar gemarginaliseerde vrouwen vaardigheden leren als naaien en weven, haar centra moeten sluiten en de vrouwen naar huis moeten sturen. Het gaat hierbij om productiecentra, waar vrouwen samen producten maken die verkocht worden. Ze zijn daarvan afhankelijk voor hun inkomen en dat valt nu dus weg.

De verwachting is dat in Bangladesh alles binnen afzienbare tijd op slot gaat. Kerk in Actie heeft partners in het land gevraagd om zich voor te bereiden op een situatie van isolatie. De vrees bestaat dat in Bangladesh de situatie nauwelijks onder controle te houden is, gezien de bevolkingsdichtheid. Ook de staat van de gezondheidszorg is zorgelijk: er is te weinig capaciteit en er zijn te weinig tests. Daarnaast zal isolatie veel mensen in nog meer armoede storten.

Afrika

Kerk in Actie ontving van organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen een oproep om juist nu extra alert te zijn om deze doelgroep te beschermen, waar ook ter wereld. Zij zijn als eerste de dupe van deze onzekere tijden, waarin alles anders gaat dan normaal en scholen en kinderopvang gesloten zijn.

Ook Afrika bereidt zich voor op het virus, dat op hen afkomt als een tikkende tijdbom. In veel landen is de gezondheidszorg zwak, wat bij een snelle verspreiding van de ziekte veel problemen kan opleveren. De mensen in ver afgelegen dorpen en in overbevolkte sloppenwijken vormen de kwetsbaarsten onder hen. Er zijn weinig mogelijkheden voor hen om zich aan de veiligheidsrichtlijnen van hygiëne en afstand tot elkaar te houden. Daarnaast zijn er ook grote zorgen over mensen met het hiv-virus, tuberculose of die ondervoed zijn.

Het coronavirus zal ook veel economische gevolgen hebben. Voor arme mensen zonder sociale zekerheid kan ziek worden dramatische gevolgen hebben. Geen geld op de plank betekent ook gelijk: geen eten en kinderen die niet naar school kunnen.

In Ethiopië bijvoorbeeld worstelen miljoenen mensen in het zuiden en oosten met droogte en overstromingen, tekort aan drinkwater, slechte hygiëne en zwakke gezondheidszorg. Zij vormen een kwetsbare groep met de meeste risico’s op besmetting.  De partnerorganisaties van Kerk in Actie moesten veel trainingen stilleggen en proberen online wat activiteiten voort te zetten.

Oost-Europa

Moldavië

De kans is groot dat het aantal besmettingen explosief zal groeien in Moldavië. De helft van de beroepsbevolking werkt voor korte of langere tijd in het buitenland, velen van hen ook in Italië. Nu de economie van Italië grotendeels plat ligt en in aanloop naar Pasen, zullen veel mensen terugkeren naar huis. Met de gebrekkige gezondheidszorg in Moldavië en veel kwetsbare ouderen in de dorpen, is het gevaar van een grote uitbraak van corona heel groot. Bij Kerk in Actie-partner Bethania in Moldavië zijn alle centra voor kinderen en ouderen gesloten. Dit betekent dat zowel het kinderwerk als het ouderenwerk op dit moment geen doorgang kan vinden. Door medewerkers van Bethania zijn voedselpakketjes gemaakt, die bij de kwetsbaarste ouderen zijn afgeleverd.

Ook in Oekraïne zijn alle scholen tot nader order gesloten. Voor de kinderen op de School van Onze Dromen in Vynnyky heeft dit ook grote gevolgen. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden er altijd liefdevol opgevangen. Die veilige omgeving valt nu (tijdelijk) weg.

Kom ook in actie en help mee de nood te lenigen. Maak uw bijdrage over op rekening
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Noodhulp Corona.
Hartelijk dank!

Kijk voor meer informatie op Kerkinactie.nl