Jeannet Bierman vertelt over haar werk in Colombia op ZWO-bijeenkomsten

VLISSINGEN – In januari 2024 houdt de ZWO-commissie Delta vier regio-bijeenkomsten en een bijzondere viering met als speciale gast Jeannet Bierman. Jeannet zal tijdens de ontmoetingen vertellen over haar werk in Colombia en de projecten van haar studenten.

Jeannet is uitgezonden door de Protestantse Kerk naar Colombia, waar zij praktische theologie doceert aan de faculteit in Cali en studenten begeleidt bij verschillende diaconale projecten. Het project ‘Sociaal bewogen predikanten opleiden’ maakt deel uit van ons classicale project ‘Delta voor Colombia’.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor diakenen, leden van de zendings- of zwo-commissie en andere geïnteresseerden. Tijdens de regiobijeenkomsten staan we ook kort stil bij de andere projecten in Colombia en trakteert de ZWO-Delta op Colombiaanse hapjes. Ook is er uitgebreide documentatie beschikbaar over de projecten die we als classis steunen en is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Jeannet Bierman.

Zondag 14 januari 2024, 10.00 uur, Nicolauskerk, Wolphaartsdijk:
Diaconale viering in het teken van ‘Delta voor Colombia’
met gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting met Jeannet Bierman

Maandag 15 januari 2024, 19.30 uur, Pelgrimskerk, Vrouwenpolder:
Regionale bijeenkomst ZWO-Delta

Dinsdag 16 januari 2024, 19.30 uur, Welkomkerk Zuidland: Regionale bijeenkomst ZWO-Delta

Woensdag 17 januari 2024, 19.30 uur, Ontmoetingskerk, Terneuzen: Regionale bijeenkomst ZWO-Delta

Donderdag 18 januari 2024, 19.30 uur, Jodocuskerk, Oosterland: Regionale bijeenkomst ZWO-Delta,

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Nic Rijnbende, Consulent Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en de Zuid-Hollandse Eilanden
Telefoon 06-5801324, e-mail n.rijnbende@protestantsekerk.nl