Jonge dominee Janno voelt zich afhankelijk

door Willem Staat

WEMELDINGE – Janno van den Ende was 24 jaar toen hij zich 5 jaar geleden verbond  aan de Vrije Evangelische Gemeente in Wemeldinge. Dus droeg het verhaal in de PZC over zijn intrede als predikant de kop: ,,Dominee Janno is jonger dan de meeste van zijn toehoorders.” De jeugdige leeftijd ten spijt is hij een predikant met een heldere boodschap die hij uitdraagt in afhankelijkheid van zijn Zender.

Ds Janno van den Ende

,,Ja, ik ben inderdaad een kop jonger dan de meeste gemeenteleden. Dat trok natuurlijk de aandacht. Ik voelde al op jonge leeftijd roeping om theologie te studeren. Wat ik daar dan mee zou doen was vers twee.  Ik wilde mijn leven toewijden aan de Blijde Boodschap en er door denken en bidden tijdens mijn studie achter komen hoe dat vorm zou krijgen. Dat leidde tot het predikantschap”, vertelt de dominee.

Bewogenheid

,,Mijn passie is bewogenheid. Denk aan vers 14 uit Matteüs 14, waar staat dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de menigte mensen overzag die Hij toesprak. Dat zijn woorden naar mijn hart. En dan is het niet zo dat ik het even ‘van bovenaf’ zal vertellen. Nee, ik weet me zelf ook afhankelijk van Hem. Jezus roept Zijn discipelen en die zeggen dan tegen anderen: ‘Wij hebben Hem gevonden.’ Zo heb ook ik Hem gevonden. Ik ben ervan overtuigd dat mijn toehoorders en ikzelf Jezus nodig hebben. Dat doe ik vanuit het geloof dat Hij door Zijn Woord nog altijd mensen verandert. Het is indrukwekkend om te zien dat dat inderdaad ook gebeurt.

Verdriet en vreugde

De Wemeldingse predikant werkt mee aan de dienst die Omroep Zeeland zondag 17 mei mede in verband met de coronacrisis uitzendt in de serie ‘Geloof in Zeeland’. ,,Door de crisis voelen we hoe goed het was dat we als gemeente iedere zondag konden samenkomen. Het is verdrietig dat we dat nu niet kunnen, maar anderzijds ook een geschenk. Het voelt alsof je een gebroken arm hebt. Dan weet je wat je mist uit de tijd toen die nog heel was! De crisis werpt ons terug op de basale vragen waarom het gaat in het geloof. Juist in deze tijd wanneer mensen bang en onzeker zijn. Waar is je hoop eigenlijk op gebaseerd wanneer alles in je omgeving wankelt?”

Pastoraat op afstand

Janno stuit ook op de grote gevolgen van de  wereldcrisis voor het pastorale werk in de gemeente. ,,In principe doe ik bijna alles via de telefoon en de  sociale media, om geen risico te lopen. Je kunt drager zijn zonder dat je het weet. Dus moet je heel terughoudend zijn. Langzaam komt er nu iets meer ruimte. Ik spreek nu weer mensen op een gecontroleerde locatie, namelijk op voldoende afstand in het kerkgebouw.”

Mensen bereiken

De predikant ervaart de kerkdiensten via Omroep Zeeland als positief. ,,Heel mooi dat het er is. Veel kerken bieden zelf wat aan, maar dit platform trekt ook mensen aan die anders misschien geen dienst zouden volgen. Het  programma is een mooi middel om het Woord te laten klinken. Wij mensen hebben God altijd nodig, maar in deze situatie dringen de levensvragen zich nog nadrukkelijker op.”

Kerkelijke samenwerking

De uitzendingen vestigen de aandacht op de samenwerking tussen geloofsgemeenschappen, oftewel ‘de oecumene’. Daar heeft de Vrij Evangelische  predikant een heldere visie op. ,,De programma’s  verbinden. Ze vestigen de aandacht op kerkmuren die er niet zouden moeiten zijn. De uitzendingen helpen ook om elkaar te leren kennen en te waarderen. De oecumene is tegelijkertijd een beetje een ingewikkeld onderwerp. We  onderschrijven Jezus’ oproep uit Johannes 17, waar Hij zegt: ‘opdat zij allen één zijn, zoals God één is’. Maar behalve raakvlakken zijn er ook grenzen. Hoe lang vind je elkaar rond Jezus? In hoeverre deel je dezelfde uitgangspunten? Je stuit op verschillende manieren van geloofsbeleving. Dat moet je eerlijk constateren.”

Jonge kerkgangers

Dominee Van den Ende werkt in een groeiende geloofsgemeenschap. ,,De ouderen vormen de ‘hardere kern’, maar er is er ook sprake van verjonging. Ik ben blij met de jonge gezinnen, maar ook met ouderen die de gemeente opbouwden. Redenen om heel erg dankbaar te zijn.”

Hoe verklaart Janno de groei? ,,Dat is een spannende vraag. Er spelen veel dingen mee. Menselijke factoren, een jonge dominee en het feit dat die uit de buurt komt. Mensen komen wel eens luisteren om die redenen. Dat ik best een degelijke dominee ben is daarbij geen sta-in-de-weg. Ik probeer de Bijbel serieus te nemen en tegelijkertijd zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Als relatief jonge predikant maak ik  gebruik van de sociale media. Ik vertrouw erop dat ook dit wordt gezegend.”

Janno houdt bij alles wat zijn werk met zich meebrengt het vizier gericht op het uitgangspunt: ,,Het gaat niet om mij, de  kerk of aantallen bezoekers, maar om het Goede Nieuws dat we Hem hebben gevonden, en dat Hij te vinden is voor ieder die Hem zoekt.”

Personalia

Janno van den Ende is 1 juli 1991 geboren in Yerseke. Hij is werd in de zomer van 2015 aan de Vrije Evangelische Gemeente in Wemeldinge verbonden. Het betreft een dienstverband van  80%. Na het VWO te hebben gevolgd aan het Calvijn College in Goes studeerde de predikant aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Amsterdam.

Zondag 17 mei 2020, 9 uur: ‘Geloof in Zeeland’, gemeenschappelijke online viering vanuit het gebouw van het Leger des Heils in Goes i.s.m. Omroep Zeeland.