Kerk en toekomst. Hoe verder na corona?

GOES – De Confessionele Beweging, afdeling Zeeland, houdt woensdag 27 oktober 2021 in de Vredeskerk in Goes een bijeenkomst over ‘Kerk en toekomst. Hoe verder na corona?’

Inleider is ds René van Loon, predikant van de Protestantse gemeente De Samaritaan in Rotterdam.

De coronacrisis heeft ons allemaal stilgezet en heeft ook veel onzekerheid veroorzaakt. Hoe zal de toekomst er uitzien? En hoe komen we als kerk uit deze crisis (als we er al uit komen)? Wat zullen blijvende effecten zijn? En waarin keren we weer terug naar het ‘oude normaal’? Ook los van corona zijn er allerlei ontwikkelingen. Is er toekomst voor traditionele kerken, of is de toekomst aan grote worship-gemeenten zoals Mozaïek? Het is belangrijk om bij deze vragen stil te staan. Juist in deze periode is er momentum: meer dan ooit heeft corona ruimte gecreëerd voor verandering. Maar misschien is er ook meer dan ooit een verlangen naar stabiliteit. Hoe gaan we verder?

Ds René van Loon schreef het boekje ‘Lente in de Kerk’ over nieuwe initiatieven om kerk te zijn in deze tijd. Hij behandelt daarin ook missionaire activiteiten die er ontplooid worden.

De bijeenkomst in de Vredeskerk (ds W.H. van der Vegtplein 2) in Goes begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur.  Het wordt op prijs gesteld dat u zich opgeeft via het mailadres: verwijs1949@kpnplanet.nl  Iedereen is van harte welkom.