Kerken in de sporthal: Heinkenszand doet het

HEINKENSZAND – Kerken in een sportzaal, omdat de dorpskerk door de coronamaatregelen te weinig ruimte aan de gemeente biedt. In Heinkenszand weten ze er inmiddels alles van. Daar gebruikte de protestante gemeente zondag 20 september 2020 sporthal De Stenge voor een Startdienst waarin zes kinderen afscheid namen van de kindernevendienst en een ambtsdrager (diaken) werd bevestigd.

Dankbaar en blij kijkt de gemeente terug op de dienst, die door ongeveer 90 mensen werd bezocht. De samenkomst was mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers. Ondanks de ‘vreemde’ omgeving van een sporthal, werd het een eervolle viering, omlijst met muziek van keyboard, zanggroep en een muziekgroep van Euterpe. Velen hadden een prettig gevoel om weer ‘samen te geloven’, om weer een dienst in het echt mee te kunnen vieren. Na afloop was er koffie/thee en limonade voor de kinderen. Dit kon nog net doorgang vinden, want nu de maatregelen weer zijn aangescherpt, mag dit niet meer in de Dorpskerk.

Door de beperkende maatregelen kunnen er momenteel maar bijeenkomsten van gemiddeld dertig personen in de dorpskerk van Heinkenszand zijn. Het is passen en meten en vergt een goede administratie voor het eerlijk toekennen van de zitplaatsen. Via kerkomroep.nl bestaat gelukkig wel de mogelijkheid om mee te luisteren naar diensten. Binnenkort neemt de gemeente ook apparatuur in gebruik om video-opnames te maken, zodat een dienst ook kan worden bekeken.

Kerst

Sporthal De Stenge zal ook op 25 december 2020, Kerstmorgen, worden gebruikt voor een speciale kerstdienst. De viering van de geboorte van Jezus is elk jaar een ijkpunt in de kerkelijke liturgie en de diensten daaromheen worden van oudsher drukker bezocht. Deze kerstdienst vergt op veel fronten extra inzet van vrijwilligers en brengt ook extra kosten met zich mee. Kerkenraad en college van Kerkrentmeesters hebben inmiddels toestemming gegeven.

Heeft uw gemeente ook een bijzondere ervaring met een kerkdienst in coronatijd? Mail het de webredactie: gelovenindedelta@gmail.com.