Kerkgenootschappen werken samen in tv-programma ‘Geloof in Zeeland’

OOST-SOUBURG – Omroep Zeeland gaat samen met de Zeeuwse kerken op zoek naar verbinding. In het nieuwe programma ‘Geloof in Zeeland’ werken verschillende kerkgenootschappen samen aan een gemeenschappelijke uitzending op de zondagmorgen. Het initiatief is genomen door Arie van der Maas, classispredikant van de Protestantse Kerk voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, de classis Delta.

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk Ovezande

De eerste uitzending komt op Paaszondag, 12 april, uit de parochiekerk in Ovezande. Deze dienst staat in het teken van Pasen. Naast classispredikant ds Arie van der Maas gaat voor pastoor Fons van Hees van de Heilige Maria Parochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland en burgemeester van de gemeente Terneuzen werkt mee aan de dienst door een persoonlijke inbreng. Naast woorden van bemoediging is er ook veel ruimte voor muziek. Troubadour Theo van Teijlingen brengt een lied ten gehore, Anko Vleugel bespeelt het orgel en er zullen enkele zangers uit Zeeuwse kerken meewerken. Dit alles uiteraard met zeker anderhalve meter afstand.

‘Geloof in Zeeland’ is de komende weken (tot en met Pinksteren, 31 mei) elke zondag vanaf 9.00 uur te zien via internet op www.omroepzeeland.nl/livetv, de Omroep Zeeland-app en tot 12.00 uur doorlopend op televisie. Eerdere afleveringen kunt u terugzien in ons video-archief.

Breed passend

Ds Arie van der Maas benaderde Omroep Zeeland met het voorstel voor deze diensten, omdat vanwege het coronavirus reguliere diensten geen doorgang kunnen vinden. ,,Ik ben blij dat Omroep Zeeland samen met de kerken de verbinding in de samenleving, die in deze coronacrisis zo belangrijk is, wil ondersteunen. In heel korte tijd is het aantal online kerkdiensten fors gegroeid, steeds meer ook met beeld. In aanvulling daarop – juist voor mensen die geen online mogelijkheden hebben – dit initiatief. Mijn ambitie is: troost, inspiratie en verbondenheid op zondagmorgen, niet alleen voor kerkmensen maar voor alle Zeeuwen. Ik zie het programma Geloof in Zeeland als een van de goede dingen die ontstaan in deze crisistijd. Het programma kan ook gezien worden als aanvulling op en waar mogelijk verwijzend naar online kerkdiensten. Zo breed mogelijk passend bij de kerkelijke kaart van Zeeland en gericht juist ook op kijkers die niet kerkelijk zijn maar wellicht geraakt, getroost, bemoedigd zouden kunnen worden vanuit ‘dat wat de kerk mag communiceren’. Maar ook gericht op kijkers die in eerste instantie niet werden bereikt met online kerkdiensten’’, zegt Van der Maas over zijn initiatief.

Het programma komt tot stand met medewerking van de Raad van Kerken Zeeland in samenwerking met andere kerken en levensovertuigingen.

Bekijk het interview dat Omroep Zeeland over deze diensten met ds Arie van der Maas had en lees hier het verhaal in de PZC: Kerkelijk Zeeland zit door coronacrisis met lege kerken. Daarom komt de kerk met Pasen bij u thuis.