Klimaatcrisis en geloof in de toekomst

VLISSINGEN – De werkgroep Groene Kerk in de Sint Jacobskerk van Vlissingen houdt maandag 5 juni van 19.30 tot 21.00 uur een gespreksavond over de klimaatcrisis.  Iedereen is daarbij welkom om mee te praten en te denken.

Wat doet de klimaatcrisis met ons vertrouwen? Is er nog toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen als de aarde steeds meer vervuilt? Hoe blijven we geloven in deze tijd?  Kunnen we op de oude voet doorgaan of moet er nu echt iets veranderen, ook in ons eigen leven en hoe doen we dat? Op deze avond zal het gesprek gevoerd worden rond vier thema-tafels waarbij het accent zal liggen op:  het gesprek met de volgende generatie; voeding; de zorg voor de aarde en de rol van geloof daarbij en de vraag wat we zelf al doen of nog meer zouden kunnen doen om de aarde duurzamer te maken.

Aanmelden voor de gespreksavond kan bij Mattijs Bulthuis via gmbulthuis@xs4all.nl

Groene Kerken is een landelijke beweging, waarbij ook de gemeente van de Sint Jacobskerk in Vlissingen is aangesloten. Groene kerken willen aanwezig zijn in het maatschappelijke debat over de zorg voor de aarde. Ze streven naar een duurzame levensstijl, een manier van leven die heilzaam is voor alles wat leeft en past binnen de ecologische grenzen van de aarde.