Laat overheid een brug zijn tussen initiatieven voor vluchtelingen

UTRECHT/WEMELDINGE – Er is veel beweging in Nederland om zich daar waar mogelijk in te zetten voor hulpverlening aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen in ons land. Ook kerkgemeenschappen en kerkleden voelen zich zeer betrokken bij Oekraïense vluchtelingen. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Raad van Kerken in Nederland adviseren in een brief van 16 maart 2022 (kerkelijke) gemeenten en parochies om een brugfunctie te vervullen tussen betrokken kerkleden en de overheid die de opvang coördineert. Ook onze classispredikant ds Arie van der Maas adviseerde in zijn brief van 1 maart jl al om zaken goed te communiceren en de coördinatie te laten lopen via de lokale overheid.

Naar schatting zijn inmiddels 2,6 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. In Nederland hebben zich tot nu toe ten minste 6200 vluchtelingen gemeld. Vluchtelingen uit Oekraïne  hoeven geen asiel aan te vragen en mogen hier langere tijd verblijven zonder zich te melden. Het aantal Oekraïners dat naar ons land is gevlucht, ligt dus waarschijnlijk hoger. De overheid verwacht dat dit aantal de komende tijd fors zal toenemen.

Grote solidariteit

De vele initiatieven om hulp te bieden vanuit de kerken en door individuele kerkleden getuigen van grote solidariteit en bereidheid om te helpen, aldus de brief van het CIO en de Raad van Kerken. De door hen voorgestelde brugfunctie met de overheid kan concreet betekenen: het in kaart brengen van initiatieven en deze informatie te delen met de lokale burgerlijke gemeente. Vanuit de overheid zijn de burgerlijke gemeenten het juiste aanspreekpunt. Daarbij is het volgens het CIO en de Raad handig dat op de website van de burgerlijke gemeenten veel praktische informatie voorhanden is.

Handleiding voor particulieren

De overheid werkt intussen aan een handleiding voor particulieren die gevluchte Oekraïners willen huisvesten. Het CIO en de Raad wijzen er met klem op dat veel van deze oorlogsvluchtelingen doorgaans ook getraumatiseerd zijn en dus niet alleen huisvesting, maar ook specialistische begeleiding nodig hebben. Daarvoor zal dus door particulieren weer een beroep op de overheid gedaan moeten kunnen worden.

Ds Arie van der Maas wijst daarnaast ook op het belang van een moment van doordenken en bezinning op consequenties van initiatieven. ,,Rekening houdend met dit alles hoop en bid ik u allen toe dat u kansen ziet om deze kern van christelijke roeping, liefde betoon vanuit de Liefde van Christus, vorm en inhoud te geven. Met het intense gebed dat de voorzichtige signalen die wijzen op kansen dat er onderhandelingsresultaten in beeld komen, geen ijdele hoop blijken te zijn.’’

Wat zich inmiddels aan initiatieven ontwikkelt in de classis Delta kunt u lezen in Wissel ideeën uit over initiatieven

U bent van harte uitgenodigd ook zelf berichten door te geven aan de redactie via e-mail:  gelovenindedelta@gmail.com