Leven van wat komt

Leven van wat komt is de titel van een boek uit 2017 van de rooms-katholieke theoloog Erik Borgman. Hij schrijft over de behoefte van bestuurders om plannen en beleid te maken. Hij wijst op de kloof die bestaat tussen onze plannen en de realiteit die ons inhaalt. En hij stelt de vraag of we ons niet meer dan door onze plannen en wensen moeten laten gezeggen door wat zich in de realiteit aan verbondenheid in goedheid en liefde aandient. Dat het gaat om geloof in, contemplatie van en toewijding aan wat komt.

De titel van dit boek schoot me te binnen toen we in onze gemeente nadachten over het beleid voor de toekomst. Opeens hoorde ik mezelf zeggen: ‘In de kerk leven wij van wat komt. Maar wij moeten klaar zijn om het te ontvangen wanneer het komt.’ Daarmee bedoelde ik te zeggen, dat de toekomst niet maakbaar is. In onze tijd maken we grote veranderingen mee in geloof en kerk. Er is vraag naar verandering van vormen en structuren, maar het is niet altijd helder hoe die vormen en structuren er dan uit moet zien. Daarbij mogen we ons de vraag stellen of die onhelderheid zo erg is. Of niet juist wordt gevraagd ons open te stellen voor wat komt, voor kansen en mogelijkheden die gegeven worden, misschien wel op de meest onverwachte wijze. Dat betekent niet lijdzaam afwachten, maar oefenen in ontvankelijkheid: dat wij weten van onze problemen en tekorten en dat we ons daartoe zo goed mogelijk verhouden, maar dat we tegelijkertijd in vertrouwen uitzien naar wat komt.

Advent is bij uitstek de periode in het kerkelijke jaar waarin wij oefenen in vertrouwen op wat komt. We bereiden ons voor op de komst van de Heer, dat Hij gekomen is en komen zal. Dat hij in ons midden is, ook als wij hem niet zien en zijn aanwezigheid niet ervaren. Dat Hij zich laat ontmoeten in mensen en op plaatsen waar wij dat het minst verwachten. Dat in dit geheimenis ons leven is. En dat wij daarom alle dagen in vertrouwen mogen leven van wat komt.

In de nacht gekomen

1 In de nacht gekomen
   kind van hogerhand,
   licht in blinde ogen,
   licht dat zingend brandt,
   kom in onze dagen,
   kom in onze nacht,
   hoor de aarde klagen-
   Heer, de wereld wacht!

2 In de nacht gekomen
   kind dat met geduld
   eeuwenoude dromen
   eindelijk vervult,
   kom in onze dagen,
   kom in onze nacht,
   kom met uw gestage,
   milde overmacht.

3 In de nacht gekomen
   onmiskenbaar kind,
   kom, doorwaai de bomen,
   zachte zuidenwind,
   kom in onze dagen,
   kom in onze nacht,
   laat uw morgen dagen,
   kom – de wereld wacht.    

Liedboek lied 505

Goede Adventstijd, gezegende Kerstdagen gewenst en heil en zegen in het nieuwe jaar.
Ds Marjo Wisse, voorzitter classis Delta (Nieuwsbrief december 2023)

Download HIER de nieuwsbrief december 2023