Liturgie van het alledaagse

door classisvoorzitter ds Marjo Wisse (Nieuwsbrief september 2023) 

De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt daag’lijks nader ons tot God.

Maak in uw liefd’ ons, Heer, bereid
voor licht en vreed’ in eeuwigheid!
En dat ons leven ied’re dag
als ons gebed U loven mag.   

(lied 215: 6 en 7)

Een paar maanden geleden las ik in een publicatie van de PKN een artikel over Tish Warren, priester in de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika. Zij heeft een boek geschreven dat in Nederland is verschenen onder de titel ‘Liturgie van het alledaagse, Heilige gebruiken in het gewone leven’. De schrijfster vertelt over haar eigen zoektocht om de onrust van een druk leven te verbinden aan het leven van gelovige. Tish Warren is priester, maar ook vriendin, echtgenote en moeder. Ze heeft een druk en turbulent bestaan. Hoe kun je in de drukke alledaagsheid de verbinding bewaren met het heilige? Hoe omarm je het heilige in het gewone en het gewone in het heilige? In haar boek trekt de schrijfster lijnen van het alledaagse, zoals je bed opmaken, tanden poetsen, sleutels kwijtraken en in de file staan (om maar een paar voorbeelden te noemen) naar de kerkelijke traditie. En dat alles met milde zelfspot en grote eerlijkheid.

Een citaat:

‘Onze identiteit als gezegende en gezonden mensen moet gestalte krijgen in de kleine routines van ons dagelijks werk en roeping, als we naar een vergadering gaan, onze mail checken, eten koken voor onze kinderen of het gras maaien.’

Graag geef ik u aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen mee hoe zij de rijkdom uit de christelijke traditie en liturgie betrekt op ons dagelijkse leven. Dit boek is een aanrader en een hart onder de riem voor ieder die zoekt naar de verbinding van het gewone met het heilige.

DOWNLOAD HIER DE COMPLETE NIEUWSBRIEF CLASSIS DELTA, SEPTEMBER 2023