Middelburg gedenkt aartsbisschop Tutu

door Wim Staat

MIDDELBURG – Het Stadspastoraat Middelburg staat op oudejaarsdag uitgebreid stil bij het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu. Niet alleen omdat hij geliefd en gewaardeerd was, iemand die symbool stond voor de idealen van de kerk wereldwijd, maar ook omdat hij in 1998 de Four Freedoms Award voor de vrijheid van godsdienst in de Nieuwe Kerk in Middelburg in ontvangst nam. Daags daarop was hij de voorganger in een oecumenische kerkdienst in deze kerk.

Tutu stond symbool voor de idealen van de wereldkerk als vechter voor  rechtvaardigheid. De op Tweede Kerstdag overleden aartsbisschop van de anglicaanse kerk in Kaapstad zocht bovendien als activist tegen de Apartheid verbinding tussen tegenstellingen.

Tutu ontving op zaterdag 2 mei 1998 in de Nieuwe Kerk de Four Freedoms Award voor de vrijheid van godsdienst. De dag daarop ging hij voor in een oecumenische dienst in hetzelfde bedehuis. Je moest er kaartjes voor kopen en dat deed ik ook zodat we er die dag met onze kinderen naar toe trokken.

Het werd een onvergetelijke dienst. Het begon al bij het betreden van de kansel. Tutu was kort van gestalte. Dus bleek dat hij eenmaal boven niet boven de Bijbel uitstak en zodoende onzichtbaar was voor het publiek. De bisschop reageerde met hoog gegiechel dat aanhield tot een verhoging was aangebracht. Daarna excelleerde hij in een wervelende preek over Genesis 8. Daar handelt het over Adam die alleen was.  Hij zocht een partner, maar die ontbrak onder de dieren die met hem het paradijs bewoonden.  God schiep vervolgens de vrouw uit een rib van Adam, die op dat moment sliep. Tutu beschreef hoe hij ontwaakte en bij het zien van Eva uitriep: ,,Waauw!”

De Nieuwe Kerk is vrijdag 31 december open van 10.30 tot 12.30 uur  voor iedereen die een kaars wil aansteken tot nagedachtenis van Tutu. Dat kan door de coronamaatregelen alleen lopend in een verder lege kerk. De deuren staan open voor een goede ventilatie. Bezoekers wordt verzocht een mondkapje te dragen en naar binnen te gaan via de hoofdingang onder de toren van de Lange Jan en de kerk te verlaten via de uitgang op het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt.

Aansluitend is er om 13.00 u een online gedachtenis bij het Cross of Nails, waar wekelijks op dat tijdstip het Coventry-gebed begint. Die bijeenkomst is niet toegankelijk maar wordt online gestreamd via www.kerkdienstgemist.nl