Nieuwe pastor in Zeeuws-Vlaanderen

Kerk Zuiddorpe

De redactie ontving het volgende bericht van de H. Mariaparochie Walcheren: “Om de pastorale teams van de parochies in Zeeuws-Vlaanderen te versterken heeft de bisschop van Breda aan kapelaan Jochem van Velthoven gevraagd een benoeming in deze regio ter aanvaarden. Jochem van Velthoven heeft dit geaccepteerd. Hij wordt met ingang van 15 oktober 2018 benoemd als kapelaan in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen.
Vanuit de Elisabeth-parochie van Terneuzen, waar hij gaat wonen, zal hij ook werkzaam zijn in de twee andere parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Pastor Wiel Wiertz blijft pastoor van de drie parochies. Jochem van Velthoven is en blijft voor één dagdeel per week werkzaam voor het diocesaan tiener- en jongerenpastoraat.
Aan andere pastorale beroepskrachten in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen wordt gevraagd taken te gaan uitvoeren in heel Zeeuws-Vlaanderen. Die verbrede inzet kan de vacatures die ontstaan zijn zoveel mogelijk opvangen.
Sinds november 2015 was Jochem van Velthoven kapelaan in het pastoraal team van de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze. Zijn benoeming in Zeeuws-Vlaanderen betekent dat hij afscheid neemt van deze parochies. De besturen van de parochies van de regio Alphen-Gilze spreken met bisschop mgr. Liesen over de invulling van de ontstane vacature.