Nieuw-Apostolische Kerk Vlssingen (West-Souburg)

Nieuws Raad van Kerken

Nieuw-Apostolische Kerk
De Nieuw-Apostolische Kerk is lid geworden van de Raad van Kerken. Peter Klene is afgevaardigde naar de plenaire vergadering.

Nieuw-Apostolische Kerk Vlssingen (West-Souburg)

Nieuw-Apostolische Kerk Vlssingen (West-Souburg).

AZC
Samen met het COA gaat het Overleg van joden, christenen en moslims in de AZC ‘s  in Azelo (Overijssel) en in Sweikhuizen (Limburg) een pilot beginnen. Ze geven er tekst en uitleg bij artikel 1 van de grondwet en hoe religies in Nederland daaraan invulling geven als bijdrage aan de democratie. Ter voorbereiding op dit soort gesprekken wordt op 27 oktober het symposium ‘Vluchtelingen, religie en samenleving’ georganiseerd. Lees meer.

Videogesprek
Duitse en Nederlandse theologen voeren op 27 oktober een videogesprek over Luther en de betekenis van de Reformatie voor de oecumene. Het gesprek vindt plaats in de context van het Reformatiejaar en de Week van gebed 2017. Wie er bij wil zijn als toeschouwer en na afloop wil mee-evalueren, is welkom. Men kan zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl

Orthodoxe kerken

Koptisch-Orthodoxe kerk in Kapelle

Koptisch-Orthodoxe kerk in Kapelle

De oriëntaalse familie van orthodoxe kerken in Nederland groeit, mede door de migratiestroom. Tijdens een studiemiddag op zaterdag 22 oktober van 12.00 uur tot 14.30 uur in de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Utrecht presenteren ze zich. Het is een open bijeenkomst. Iedereen is welkom. Toegang gratis. Adres: Adriaan van Bergenstraat 61, 3554 VC Utrecht. 

Werkbezoek media
De Raad van Kerken in Utrecht organiseert samen met de landelijke Raad en de Evangelische Omroep een werkbezoek voor pastores en leden van raden van kerken bij de

EO in Hilversum op 14 november 13.30 uur – 17.00 uur. In gesprek met onder meer Tijs van den Brink gaat het over de vraag hoe de techniek en werkwijze van de media nuttig kan zijn voor kerken. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Weer thuis in de kerk
De Raad gaat de (lid)kerken aanschrijven met de vraag of ze willen meedoen met het initiatief ‘Weer thuis in de kerk’ (back to church) die in september 2017 wordt gehouden. Na een bijeenkomst met Michael Harvey, initiatiefnemer in Engeland, wordt nu gewerkt aan een draaiboek wat kerken voor dat weekend kunnen gebruiken om mensen die anders niet in de kerk komen c.q. weggeraakt zijn van de kerk uit te nodigen. Lees meer

Armoedebarometer
Het knooppunt Kerken en Armoede presenteert op 28 oktober 10.30 – 13.15 uur een armoedebarometer in Utrecht. Het onderzoek wordt aangeboden aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Klik hier voor meer informatie.

Herdenking en werkdag vluchtelingen
Er is op zondag 6 november (Allerzielen) vanaf 15.30 uur een bijeenkomst voor de Hermitage in Amsterdam waar de omgekomen vluchtelingen worden herdacht. En er is een werkdag met bezinning op de actuele stand van zaken op zaterdag 12 november vanaf 10.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort. Men kan de eerste bijeenkomst onaangekondigd bijwonen, voor de werkdag moet men zich hier opgeven viarvk@raadvankerken.nl.

Afscheid
Hans Bleijerveld, werkzaam voor Monuta en betrokken bij diverse interreligieuze afstemmingen van de Raad, heeft een boek uitgebracht ‘Protocol & Etiquette rondom de uitvaart’. Daarin is een exposé te vinden, waar vanuit de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting is bijgedragen, over accenten die religies bij een uitvaart geven.

Turks begrip
Na een besloten bijeenkomst in Nieuwspoort komt er in november een bijeenkomst over de religieuze en maatschappelijke context van Turkse Nederlanders, gelet op de ontwikkelingen rond Gülen en Erdogan. Zinnige informatie voor raden van kerken die samenwerken met een Turkse gemeenschap. Details komen binnenkort op de website.