Online vieringen, hoe doen we dat?

,,Wilt u regelmatig in de camera kijken voor het contact met de mensen thuis?”, werd me gevraagd toen ik voor de eerste keer voorging in een online viering met beeld en geluid. Dat heb ik toen zo goed mogelijk gedaan. Nadat ik gewezen was op de locatie van de camera ging dat best goed. Aanvankelijk had ik minzame blikken richting een of ander kastje geworpen. Enfin, al doende leert men bij.

Ds Marjo Wisse uit ’s Heer Arendskerke is voorzitter van de classis Delta. Zij werkte dit initiatief van het Breed Moderamen uit naar aanleiding van een voorstel van clasisscriba Bram Kievit.

Reacties en ideeën kunt u sturen naar de webredactie: gelovenindedelta@gmail.com. De reacties komen in volgorde van binnenkomst onder dit artikel te staan (nieuwste bovenin)

Nieuw- en Sint Joosland

Beeldendienst vervangt Mickey Mouse

NIEUW- EN SINT JOOSLAND – Hoe beleef je een online viering vanuit je eigen kerkgemeente? In hoeverre voel je je er dan nog bij betrokken? Actuele vragen in een tijd waarin het kerkelijk leven op zijn kop staat. Ik antwoord erop vanuit mijn ervaringen als ouderling van de Protestantse Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland, hierna aangeduid als Nieuwland. LEES MEER

Goes

Online enquête

De PG Goes hield afgelopen zomer een online enquête onder kerkleden waarin de ervaringen met onlinediensten zijn gepeild. Kerkelijk werker/ouderenpastor Bart van Noord van de PG Goes vertelt dat dit onderzoekje een aantal zeer concrete conclusies opleverde over de lengte van de dienst, de lengte van de preek, liederen, de samenwerking tussen de verschillende medewerkenden, het gebruik van filmpjes en dergelijke. ,,Het in praktijk brengen ervan is een doorlopend leerproces.’’ LEES MEER

Handige links:

Online kerk-zijn, kunnen we nog zonder?
De liturgische en praktische aspecten van online vieren op een rij
Hoe online te vieren? Bekijk dit stappenplan.

Inmiddels heeft een behoorlijk aantal voorgangers en gemeenten ervaring met online kerkdiensten. Anderen staan wellicht nog aan het begin. Uitwisselen van ervaringen en ideeën is een goede zaak en de website GelovenindeDelta.nl is hiervoor een medium.

We willen als classis Delta graag ideeën en ervaringen, tips en nieuwe inzichten van voorgangers en gemeenten uitwisselen over hóe je een online kerkdienst invult. (dus niet de technische kant).

Daarbij denken we aan de volgende vragen:

* Wat doe je in je eigen gemeente en wat zijn daarbij je leerpunten (geweest)?
* Is er verschil tussen een online viering en een reguliere kerkdienst? En zo ja, waarin zit dat verschil?
* Welke punten verdienen bij een online viering extra aandacht?
* Wat moet je doen en welke dingen kunnen beter achterwege blijven?
* Onderzoek wijst uit dat ook mensen buiten de kring van vaste kerkgangers de online vieringen meemaken. Hoe spreken we deze groep aan?

Ds Marjo Wisse uit ’s Heer Arendskerke is voorzitter van de classis Delta. Zij werkte dit initiatief van het Breed Moderamen uit naar aanleiding van een voorstel van clasisscriba Bram Kievit.

Reacties en ideeën kunt u sturen naar de webredactie: gelovenindedelta@gmail.com. De reacties komen in volgorde van binnenkomst onder dit artikel te staan (nieuwste bovenin)

Nieuw- en Sint Joosland

Beeldendienst vervangt Mickey Mouse

NIEUW- EN SINT JOOSLAND – Hoe beleef je een online viering vanuit je eigen kerkgemeente? In hoeverre voel je je er dan nog bij betrokken? Actuele vragen in een tijd waarin het kerkelijk leven op zijn kop staat. Ik antwoord erop vanuit mijn ervaringen als ouderling van de Protestantse Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland, hierna aangeduid als Nieuwland. LEES MEER

Goes

Online enquête

De PG Goes hield afgelopen zomer een online enquête onder kerkleden waarin de ervaringen met onlinediensten zijn gepeild. Kerkelijk werker/ouderenpastor Bart van Noord van de PG Goes vertelt dat dit onderzoekje een aantal zeer concrete conclusies opleverde over de lengte van de dienst, de lengte van de preek, liederen, de samenwerking tussen de verschillende medewerkenden, het gebruik van filmpjes en dergelijke. ,,Het in praktijk brengen ervan is een doorlopend leerproces.’’ LEES MEER

Handige links:

Online kerk-zijn, kunnen we nog zonder?
De liturgische en praktische aspecten van online vieren op een rij
Hoe online te vieren? Bekijk dit stappenplan.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]