Ook in de kerk mag weer wat meer

WEMELDINGE – De versoepelingen van de coronamaatregelen met ingang van vrijdag 5 juni 2021 betekenen wat meer vrijheid voor de kerken. Zo mogen er onder andere weer meer kerkgangers worden toegelaten, er mag weer beperkt worden gezongen en zijn voor jeugdactiviteiten en –bijeenkomsten (tot 18 jaar) de maatregelen opgeheven. Classispredikant ds Arie van der Maas schrijft in een nieuwe coronanieuwsbrief (2 juni 2021), dat het er vooral om gaat dat met wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel wordt gehandeld.

,,Laten we in de periode tot de volgende versoepeling, de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Iedere kerkenraad en ieder persoonlijk daarbij handelend ‘op maat’ met oog voor de eigen omstandigheden en die van de gemeente. En – zoals ik steeds heb aanbevolen – zonder druk te leggen op elkaar om dat te doen waardoor iemand zich misschien toch (nog) niet veilig voelt’’, aldus ds Van der Maas.

Hij zet in zijn brief de kernpunten van de versoepelingen vanaf 5 juni op een rijtje:

  1. Indien het mogelijk is met inachtneming van onderlinge afstand van 1,5 meter (en andere basisregels) maximaal 60 personen in een kerkdienst (in plaats van de eerdere 30). Wanneer een kerkgebouw meer dan 300 zitplaatsen heeft, geldt de regel: 15% van het aantal reguliere zitplaatsen met een maximum van 250.
  2. Voor samenzang geeft de routekaart aan: op ingetogen wijze, zonder extra volume (= praatniveau) en met beperkte tijdsduur. In de nadere advisering wordt aangegeven: bij voorkeur vooralsnog een paar coupletten aan het einde van de dienst. Zie: https://protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-zingen/
  3. Voor kerkdiensten buiten (openluchtdiensten) gelden dezelfde regels als binnen, al is daar wegens de ‘uitstekende ventilatie’ wat meer ruimte voor samenzang. Er mag gegaan worden tot een maximum van 250 personen op 1,5 meter afstand.
  4. Voor jeugdbijeenkomsten (leeftijd tot 18 jaar) gelden vanaf 5 juni geen beperkende maatregelen meer.
  5. Vanaf 18 jaar kan vanaf 5 juni voor verenigingswerk, vorming&toerusting, kringwerk, catechese in een binnenruimte weer met maximaal 30 personen worden samengekomen (exclusief medewerkers) en buiten is een samenkomst (anders dan een kerkdienst) met maximaal 40 personen mogelijk.
  6. Voor kerkelijke vergaderingen gelden de richtlijnen van de overheid voor samenkomsten in binnenruimten (zie www.rijksoverheid.nl )

 

Bij punt 6 maakt ds Van der Maas de kanttekening dat volgens hem een vergadering met maximaal 50 personen – met 1,5 meter afstand – in een zaal waar dat kan, is toegestaan. ,,Als de zaal kleiner is kijk dan goed of de afstand van 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Kies in deze overgangsweken liever een te grote dan een te kleine zaal.’’

Er is ook nog een regel (zie ook het bericht website Protestantse kerk, link onderaan dit artikel) waardoor het toegestaan is met 100 personen in een grote zaal bijeen te komen voor een vergadering als dat op 1,5 meter kan, indien dat nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden. Hij denkt daarbij aan bijvoorbeeld een noodzakelijke bijeenkomst van gemeenteleden voor het beroepen van een predikant of andere belangrijke bijeenkomsten.

Cijfermatig vallen hier en daar wat tegenstrijdigheden op in de nieuwe versoepelingsmaatregelen. ,,Een kerkgebouw met 350 reguliere zitplaatsen zou met 15 % niet op 60 kerkgangers uitkomen. Zo is er altijd wel iets te vinden’’, zeg hij daarover. Hij drukt een ieder dan ook op het hart om voorzichtig te blijven met oog voor de omstandigheden, zodat iedereen zich veilig kan voelen.

(Lees ook het bericht van 2 juni van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en het artikel op de website van de landelijke Protestantse Kerk)

Brochure ‘Hef op uw hoofden’

Ds Van der Maas herinnert in zijn brief nog even aan de brochure ‘Hef op uw hoofden’, een uitgave van de landelijke Protestantse kerk die een helpende hand kan bieden voor het kerk-zijn ná corona. De brochure – waarvan hij ook in zijn Pinksternieuwsbrief melding maakte – is samengesteld door een werkgroep waarvan hij deel uitmaakte. U kunt hier de Brochure Kerk na corona – hef op uw hoofden downloaden (of klik op het plaatje).

Als afsluiting van zijn coronabrief geeft hij het lied 678 (Liedboek 2013 of Gezang 39, Liedboek 1973) mee, een tekst van Jan Wit bij Joël 2: 21-24 en 28-32 op de melodie van Psalm 101.

Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen in dit seizoen.

Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed op vlees en bloed.

Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan in ’s Heren naam.

En allen die naar ’s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest van woord en Geest.