Op reis en op zoek naar inspiratie …

KLOETINGE – De Geerteskerk in Kloetinge houdt in het najaar vier avonden, waarin aan de hand van een Bijbelverhaal in gesprek wordt gegaan met de reizigers die in dat verhaal worden ontmoet.

Het worden vier avonden ter inspiratie voor ieders eigen leven, de verbanden waarin ieder leeft en werkt en de geloofsgemeenschap waarmee ieder verbonden is. Het pad van de reizigers uit het Bijbelverhaal wordt gelopen, de deelnemers stellen dezelfde vragen, er zijn aarzelingen, overmoedigheid of enthousiasme. En er is een dialoog met elkaar.

De avonden worden georganiseerd door de Geerteskerk Kloetinge, de begeleiding is in handen van Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger en begeleider van retraites en de subsidie komt van de diaconie van de Geerteskerk.

De vier woensdagen waarop op reis wordt gegaan op zoek naar inspiratie zijn op 14 september 2022, 12 oktober, 9 november en 7 december, van 19.30 tot 21.30 uur in het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge.

Aanmelden bij John Nieuwenhuize via e-mail johnnieuwenhuize@hotmail.com.