Oproep classispredikant: Denk als kerk mee over opvang statushouders

WEMELDINGE – ,,Denk waar mogelijk mee om op creatieve wijze tijdelijke oplossingen te zoeken en aan te bieden hoe we als gezamenlijke kerken, in samenwerking met overheden en anderen, statushouders kunnen opvangen, zodat er doorstroming mogelijk is in aanmeld- en asielzoekerscentra.’’ Deze oproep deed Delta-classispredikant ds Arie van der Maas vrijdag 7 oktober in een brief aan de gemeenten in de classis Delta.

Kerk in Actie en de overheid denken momenteel na over hoe kerken statushouders (mensen die inmiddels de procedures hebben doorlopen en toestemming hebben een aantal jaren in Nederland te blijven) kunnen opvangen. Met het project De Thuisgevers stelt een kerk voor een half jaar woonruimte beschikbaar aan statushouders, zodat zij alvast een leven kunnen opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt.

In zijn brief vraagt ds Van der Maas extra aandacht voor dit project De Thuisgevers. Omdat statushouders veelal geen woning kunnen vinden, verblijven zij vaak nog langere tijd in centra voor asielzoekers. Dat heeft als gevolg dat daar onvoldoende plaats is voor nieuwkomers.

De landelijke Protestantse Kerk heeft voor alle initiatieven en ontwikkelingen, die te maken hebben met vluchtelingen, een themapagina ingericht. KLIK HIER Voor meer informatie over De Thuisgevers KLIK HIER