PG Goes roept op om stelling te nemen tegen oorlog Oekraïne

GOES – De Protestantse gemeente Goes vraagt de kerken een duidelijk geluid te laten horen en partij te kiezen in het conflict in Oekraïne. De kerkenraden van de Ring De Bevelanden van de classis Delta zijn daarom benaderd om samen open brieven te sturen. Met een handtekeningenactie wordt beklemtoond dat aandacht nodig is voor de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingen uit de oorlogsgebieden die in ons land worden opgevangen.

In Goes worden ongeveer 150 mensen uit Oekraïne opgevangen. Hoewel het met de opvang redelijk goed gaat, overheerst in de gemeente een gevoel van onmacht dat er niet méér kan worden gedaan.

Daarom heeft de gemeente een handtekeningenactie opgezet die samen met een open brief wordt gestuurd naar patriarch Kirill van de Russisch Orthodoxe Kerk. In de brief wordt de patriarch opgeroepen om zich tot het uiterste in te spannen om het vredesproces weer op gang te brengen. De handtekeningenactie wordt zondag 12 juni afgesloten.

Teleurgesteld

In een tweede open brief, gericht aan het bestuur van de synode van de landelijke Protestantse Kerk en aan de Raad van Kerken Nederland, roept de Protestantse gemeente Goes de PKN op om sterker stelling te nemen en meer inspanning te leveren om het standpunt van de PKN over de oorlog in Oekraïne naar buiten te brengen. Ook spreekt de gemeente haar teleurstelling uit over de stappen die het bestuur van de Protestantse kerk tot nu toe heeft genomen in de aanvalsoorlog die Rusland op 24 februari inzette tegen Oekraïne.

,,We hadden graag gezien dat u president Poetin, die zich neerzet als christen, en de christelijke Russisch-Orthodoxe patriarch Kirill, die hem volledig steunt, aangesproken had op hun gedrag waarin zij zich door het vlees laten leiden en niet door hun hersenen en de liefde voor de medemens.’’ ,,We vragen u alsnog te overwegen om president Poetin en aartsbisschop Kirill in een duidelijke verklaring aan te spreken op ons gezamenlijke christelijke geloof en daarom onmiddellijk te stoppen met deze oorlog. Om zich daarna samen in te zetten voor hulp bij de wederopbouw van de getroffen gebieden en de normalisering van de betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne’’, aldus enkele gedeeltes uit de brief.

Solidariteit

De gemeente Goes is ook teleurgesteld dat de landelijke kerk nog geen boodschappen van solidariteit heeft uitgestuurd naar burgers en kerken in Oekraïne en van hun vertegenwoordigers in Nederland en naar de Orthodox-Russische geloofsgemeenschappen in Nederland. ,,Deze acties zouden ons gevoel van betrokkenheid sterker naar buiten doen komen.’’

In een nog op te stellen derde open brief van de gemeente Goes zal dan ook steun worden betuigd aan groepen en gemeenten van Oekraïense en Russische kerkgenootschappen in Nederland die zich tegen de Russische inval in Oekraïne verzetten.

Als uw gemeente ook gehoor wil geven aan de oproep van de PG Goes kunt u hier de benodigde brieven downloaden:

Brief aan het bestuur van de synode van de landelijke kerk

Brief aan patriarch Kirill

Brief aan patriarch Kirill in het Engels