Huis van Vrede Goes

Pionieren om mensen en culturen te verbinden

door Margreeth Ernens

GOES – Het is al zo oud als Methusalem: verbinding zoeken tussen mensen en culturen. Het vorig jaar opgerichte Huis van Vrede in Goes – een ‘pioniersplek’ zoals dat tegenwoordig in protestantse termen heet – brengt dat in onze multiculturele samenleving in de praktijk om door geestelijk en pastoraal werk de vrede van Christus te brengen onder naasten met een Arabische en Perzische achtergrond.

Het klinkt simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Allereerst is er de taalbarrière. Adri Moerdijk (vicevoorzitter van het Huis van Vrede): ,,Onze (kerkelijke) gemeente zette al jarenlang acties op in die richting, maar we kregen eigenlijk niet echt contact. Maar op een gegeven moment kwamen er vluchtelingen van het Asielzoekerscentrum (AZC) en toen kwam Sarmad in beeld als tolk.’’ Sarmad Al-Anbary vluchtte in 2008 uit Irak, woont in Goes en studeert in zijn vrije tijd theologie. Begonnen met wekelijkse Bijbelstudies en het organiseren van conferenties voor vluchtelingen, is hij nu pionier van het Huis van Vrede.

Mooi concept

Er zijn verschillende Huis van Vrede-activiteiten voor onze Arabische en Perzische naasten.

,,Alleen een wekelijkse kerkdienst in het Arabisch is niet genoeg, vonden we, dus zijn we naar conferenties geweest om ‘bij te leren’. Ons doel als pioniersplek is Arabieren en Perzen te verbinden met het Woord van God. Wij én zij zoeken het contact. Er is natuurlijk wel speelruimte, het is zoeken naar integratie,’’ vertelt Adri. ,,Het is een mooi concept: mensen kunnen zichzelf zijn, en wij kunnen in hun eigen netwerk, hun eigen cultuur, het evangelie brengen. En daarbij: de tweede generatie spreekt goed Nederlands, die heeft al een emotionele binding met Nederland, veel meer dan hun ouders. Die verbinding met de volgende generatie is heel belangrijk.’’

‘Huis van Vrede’ is een symbolische naam: het is geen stenen huis. Voorzitter Piet de Wolf: ,,We willen niet in een gebouw investeren, dus we gebruiken bestaande faciliteiten. We hebben activiteiten in de Levensbron in Goes en de Ontmoetingskerk in Middelburg (vlakbij het AZC). Zo komen we nader tot mensen. We krijgen alle ruimte van de gemeenten, dat gaat prima, al was het afgelopen jaar natuurlijk lastig in verband met corona. We zijn daarom heel actief geworden via ZOOM, want je kunt overal inschakelen natuurlijk.’’

Wereldomvattend

Dat ZOOM-en is grensoverschrijdend voor het Huis van Vrede gebleken: er zijn Bijbelstudies waarop wordt ingelogd vanuit Goes, Caïro, Jordanië en Noord-Afrika tot Irak. Die Bijbelstudies zijn in het Arabisch en Perzisch en trekken op de zaterdagen ruim 100 deelnemers. ,,Het gaat van mond tot mond, en mensen schakelen spontaan in,’’ zegt Piet.

Sarmad en zijn vrouw Azhar.

Sarmad, die samen met zijn vrouw full time werkt bij het Huis van Vrede, geeft op woensdag Bijbelstudie voor ‘Zeeuwen met een Arabische achtergrond’. Op zaterdagen zijn er sessies – ook over cultuur – voor mensen in Europa, die afkomstig uit Arabische landen zijn. Sarmad: ,,Het is een missionaire school, evangelisatie onder moslims. We hebben te maken met een veranderende kerk, daarom is het heel belangrijk om samen te werken met de Nederlandse kerk. Ik moet verbinden met Nederlandse broeders en zusters. Het gaat om twee culturen: hoe kunnen we dat samenvoegen.’’

Sarmads vrouw, Azhar Feily, die in 1996 naar Nederland kwam, geeft op donderdag Bijbelstudie in het Perzisch, voor ongeveer 25 mensen uit Goes en omgeving. Het echtpaar wordt betaald door GAVE, een stichting die onder vluchtelingen werkt. GAVE richt zich vooral op gezinnen en het Huis van Vrede werkt daar veel mee samen.

Praktische hulp

Huis van Vrede biedt ook praktische hulp zoals bijvoorbeeld bij een bezoek aan een arts, bij pastorale zorgen en bij het ondersteunen van asielaanvragen. Via de diaconie kan worden geregeld dat woonruimte geschikt wordt gemaakt. Piet: ,,Wat wij doen is verwant aan vluchtelingenhulp, maar wij richten ons specifiek op de groep die spontaan naar de kerk is gekomen.’’ Het budget van het Huis van Vrede bedraagt ongeveer 50.000 euro per jaar. Dat geld is voor een deel afkomstig van de landelijke Protestantse Kerk, een vriendengroep die doneert en een liefdadigheidsinstelling. ,,We moeten zelf voor de rest van het geld zorgen. Dat gebeurt onder meer door contacten met kerkenraden. We hebben een ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.’’

Het team reikt actief naar mensen in de doelgroep. Soms worden ze via via op mensen geattendeerd, soms komen mensen uit zichzelf door mond-tot-mondreclame, andere keren worden diaconieën gebeld. Het is zeker een voordeel dat het team over een tolk beschikt in de persoon van Sarmad. Adri: ,,We moeten belangstelling tonen, zeker als mensen hier komen wonen in een klein dorp. We helpen ze dan om te zoeken naar de nieuwe zin in hun bestaan. Velen zagen de negatieve kant van de islam. Als ze dan vrede vinden en een gemeenschap waar liefde heerst, is dat heel wervend. Moslims maken dan makkelijk de omschakeling. Zo werd nog niet zo lang geleden een moslimgezin christen. Ze zijn ook gedoopt in de Levensbron in Goes.’’ De eigen predikant van de Levensbron, ds M.M. van Campen geeft daarvoor catechese, net als de proponenten A. Slabbekoorn en L. Walhout. Het team van Huis van Vrede wordt gecoacht door het landelijk team pionieren van de PKN en Sarmad vond een coach in ds Leo Molenaar uit Bruinisse, indertijd predikant in Yerseke.

Houden van je naaste

Sarmad haalt Jeremia 29, de verzen 4, 5 en 7 aan. ,,Wij zijn hier gekomen, dit is niet ons land. Dit is de oproep van de Heer, wij zoeken de vrede van de stad, van dit land. Als dit land vrede heeft, betekent dat dat wij vrede hebben.’’

,,Het Huis van Vrede is christelijk, maar heeft twee kleuren, dat zie je terug in ons logo: Oranje voor Nederland en groen voor Arabieren en Perzen, en samen is het één. God houdt van iedereen, ik moet van Hem houden met heel mijn hart, ik moet houden van mijn naaste, niet alleen in makkelijke, maar ook in moeilijke tijden.’’

Voor meer informatie, zie website Huis van Vrede
U kunt het Huis van Vrede ook steunen: stort uw gift op NL52RABO0373710437 t.n.v. Pioniersplek Huis van Vrede.

De  classis Delta telt op dit moment zes pioniersplekken, alle met verschillende doeleinden. Kijk op Kerkplekken voor een overzicht.
Klik hier voor meer informatie over pionieren en het starten van een pioniersplek.