Preses met hart voor de kerk

DE KOMENDE TIJD STELLEN WE STEEDS IEMAND UIT HET ‘CLASSICALE WERK’ AAN U VOOR. DEZE KEER: Ds Marjo Wisse uit ‘s Heer Arendskerke, voorzitter van de classis Delta.

door Margreeth Ernens

’s HEER ARENDSKERKE – Hart voor de kerk en motivatie, twee kernbegrippen die belangrijk zijn voor ds Marjo Wisse uit ’s Heer Arendskerke. Als preses (voorzitter) van de classis Delta komt ze in contact met veel mensen die zich op bovenplaatselijk vlak inzetten voor de kerk. ,,Dat zijn vaak actievelingen met een brede ervaring en met hart voor de kerk, je kunt veel van elkaar leren.’’

De classis Delta, zoals die in 2018 werd gevormd, bestaat uit zes delen, de Ringen. Om alles in de classis vlot te laten verlopen is er een bestuurslaag, die dingen (classicaal) regelt en doorcommuniceert. Daarvoor zijn verschillende groepen samengesteld, het Moderamen en het Breed Moderamen. Daarboven staat de Classicale Vergadering. Verder zijn er onafhankelijke colleges voor Beheerszaken, Visitatie, Opzicht en Bezwaren, en Geschillen. De classis heeft een voorzitter (ds Marjo Wisse), een classispredikant (ds Arie van der Maas) en een classisscriba (Bram Kievit).

Ds Marjo Wisse.

In november 2019 volgde Marjo ds Piet de Graaf op als voorzitter. Ze had al een lange staat van dienst in de kerk en in classicaal werk. Als voorzitter van de classis is Marjo voorzitter van de Classicale Vergadering die vier keer per jaar bijeenkomt. Onder het voorzitterschap vallen ook deelname aan het Moderamen en het voorzitten van vergaderingen van het Breed Moderamen. Ze is geen gekozen lid van een van de zes Ringen (Goes in haar geval), dus heeft ze in de Classicale Vergadering geen stemrecht (ze is boventallig), maar een adviesfunctie. ,,Dat is wel fijn, want dat komt mijn onpartijdigheid als voorzitter ten goede.’’

Driemanschap

Samen met classispredikant ds Arie van der Maas en classisscriba Bram Kievit bereidt ze de vergaderingen van de classis en het breed moderamen voor. Het driemanschap Arie-Marjo-Bram vormt het moderamen en houdt elkaar goed op de hoogte via mail en WhatsApp.

In de vergaderingen van het Breed Moderamen komen de lopende zaken en vertrouwelijke dingen aan de orde. Het Breed Moderamen (11 vergaderingen per jaar) bereidt ook de grote vergaderingen voor van de Classicale Vergadering. In de vergaderingen van het Moderamen en het Breed Moderamen heeft Marjo wel stemrecht.

De taak van Marjo voor de classis is zorgen dat alles bestuursmatig goed functioneert. Dat doet ze niet alleen, (,,dan is de aardigheid er gauw van af’’) maar met een aantal goede mensen. Het bepalen van beleid valt niet onder haar persoonlijke taak, maar is de verantwoordelijkheid van de Classicale Vergadering.

Spannende tijden

Begin oktober was er voortdurend overleg met ds Van der Maas en scriba Bram Kievit over de nieuwe coronamaatregelen. Zo is besloten zoveel mogelijk digitaal te vergaderen en worden de mogelijkheden die er nog wel zijn afgetast. ,,Het zijn spannende tijden, ik ben bang dat het nog wel een poos zal duren. Het leven is al ingrijpend veranderd en ik denk dat dat nog meer zal gebeuren. Maar als dat vaccin er eenmaal is, wil ik graag weer fysiek ontmoeten. Het is zaak om elkaar vast te houden, te bemoedigen en te ondersteunen.’’

Andere vergaderplaats

In verband met de beperkende coronamaatregelen werd eind september de classicale vergadering verplaatst van Nieuwerkerk, de vaste centrale Delta-stek, naar Middelharnis. ,,We hadden een groot gebouw nodig waarin we – op de vereiste gepaste afstand – konden vergaderen en dat hebben ze daar. Dat was wel leuk, omdat Middelharnis eigenlijk onbekend terrein is voor mij, zo leer je het gebied en de kerkgebouwen natuurlijk goed kennen. Het is binnen de classis ook boeiend om met een gemeente van een andere traditie of modaliteit kennis te maken, de Kerk is immers groter dan alleen plaatselijk.’’

Samen één classis

De preses vindt het heel prettig dat de Zuid-Hollandse eilanden bij de classis Delta behoren. ,,Het betekent nieuwe input, andere tradities, maar ook een ander soort gemeenten, waarvan enkele ook nog flink wat groter zijn. We moeten zorgen voor verbinding en er alert op zijn dat we samen één classis zijn. Na de fusie tot classis Delta zijn we aan het werk gegaan om een eenheid te vormen. Je leert elkaar kennen en waarderen.’’

Goede communicatie

Het coronavirus beïnvloedt het vergaderen en het bezig zijn van de classis in grote mate. ,,Ds Van der Maas vervult zijn rol als classispredikant uitstekend door goede communicatie en de activiteiten die hij ontplooit. Zo waren we in maart aan het vergaderen toen hij een berichtje kreeg dat er geen fysieke vergaderingen meer mochten. Dat was schrikken. Het is wel een moment dat je ziet dat de classis van betekenis kan zijn en communicatief kan ondersteunen. Ik zie ook dat de website gelovenindedelta.nl daarin enorm belangrijk is. Het nieuws geeft immers onzekerheid en dat is een kanaal waar we dan naar kijken om te weten hoe de classis en de landelijke kerk er over denken.’’

De preses ziet de classis Delta ook als mogelijkheid om te zien hoe de ‘buren’ iets doen. ,,Je kunt – ook via de website – kijken hoe het elders gaat, je komt op ideeën om in deze veranderende tijd bijvoorbeeld jongeren of ouderen te benaderen.’’

Personalia

Marjo Wisse is geboren in Middelburg (15 februari 1960) en opgegroeid in Goes. Naast haar functie als preses is zij sinds 1987 dominee van ’s Heer Arendskerke. Lewedorp kwam daarbij in 1998 en Borssele in 2007. Sinds januari 2015 zijn de drie gemeenten met elkaar verbonden in de Federatie Protestantse Gemeenten ‘De Samenwerking’. In 2018 is de protestantse gemeente Nieuwdorp toegetreden tot deze federatie.

Al jong wilde Marjo theologie gaan studeren. Opgegroeid in de Christelijke gereformeerde kerk, waar geen vrouwelijke ambtsdragers waren, lag dat niet in de lijn der verwachting. Toch koos ze op het gymnasium op haar 14de doelbewust voor de alfa-richting. Ze kreeg voor deze keuze alle steun van thuis en ook hun progressieve predikant juichte het toe. Na haar studie in Utrecht was het zoeken naar een plek, en toen er in Veghel een vervanger werd gezocht, ging ze daar aan de slag als vicaris, om daarna weer terug te keren naar de Bevelanden. ,,Eigenlijk ben ik toevallig in Zeeland gebleven, mijn familie woont grotendeels hier, en het is fijn om in de buurt te wonen.’’

Hobby’s heeft ze ook: lezen en (klassieke) muziek. ,,En je zou het niet zeggen als je mijn tuin ziet, maar tuinieren, als er al tijd is, vind ik heel leuk.’’

Klik hier voor meer informatie over de samenstelling van de classis Delta, het Moderamen en het Breed Moderamen, en de verschillende commissies.
Klik hier voor informatie over de verschillende colleges.
Klik hier voor de verslagen van de Classicale Vergadering.