Protestantse Lezing 2023: ‘Omarmd leven’

UTRECHT – Wat te doen als het leven botst? Als polarisatie het lijkt te winnen, terwijl de wereld in brand staat? Scriba René de Reuver staat in de Protestantse Lezing op dinsdagavond 31 oktober stil bij een wereld die op drift lijkt, de stellingen van Maarten Luther en protestants DNA. De Protestantse Lezing geeft geen antwoord op kolossale vragen, maar nodigt wel uit om samen over mogelijke antwoorden na te denken.

Het thema van de lezing is ‘Omarmd leven’ en wordt uitgesproken door ds. René de Reuver, scriba van de generale synode. Na de lezing is er een gesprek met de aanwezigen onder leiding van preses ds. Marco Batenburg.

Jaarthema ‘Ga mee!’

De protestantse lezing sluit aan bij het jaarthema 2023-2024 ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ (Gebaseerd op het hoofdstuk ‘Als kinderen van één vader’ van de visienota). Dit thema daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De Reuver: ,,Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.” De Reuver hoopt dat mensen over kerkmuren heen samen  bidden en bijbellezen.

Aanmelden

Ook u kunt de lezing bijwonen. KLIK HIER om aan te melden.