Ring Walcheren trapt af

Het Willebrord-ensemble uit Zoutelande zong enkele liederen

De eerste ontmoetingsbijeenkomst van de Ring Walcheren is donderdag 7 juni 2018 gehouden in de Catharinakerk in Zoutelande.  Het was een geslaagde vergadering. Tientallen ambtsdragers en kerkleden zijnde niet-ambtsdrager gaven blijk van hun belangstelling voor het kerkelijk leven in de eigen regio.

De ring is min of meer een voortzetting van de classis Walcheren. De laatste is samen met de classes Barendrecht, Brielle, Goes, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Zierikzee opgegaan in de nieuwe classis Delta.

Vertegenwoordiging in classis Delta

De vorming van 11 grote classis ter vervanging van de 74 bestaande betekent dat niet langer alle gemeenten zijn vertegenwoordigd. De nieuwe ringen dienen daarom vooral als platform voor informatie-uitwisseling. Namens Walcheren hebben de volgende mensen zitting in de classis Delta: diaken Jan Vink (Biggerkerke/Meliskerke),  dominee Jacobine Scholte de Jong (Middelburg) en de ouderlingen Jan Zwemer en Elizabeth de Haan-Roelse (Nieuw- en Sint Joosland). Laatgenoemde is vaste vertegenwoordiger van de classis Delta in de ring. Zij is dus een belangrijke schakel in de informatievoorziening.

Bestuur classis

Zoals gemeld wordt dominee Arie van der Maas per 1 september classispredikant. Hij zal  geestelijk leiding geven aan het kerk-zijn in het gebied. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een voorstel om hierbij de titel bisschop te hanteren heeft het niet gehaald bij de synode.

Het Breed Moderamen bvan de classis bestaat uit de volgende personen: preses (voorzitter) dominee Piet de Graaf uit Zierikzee; scriba (secretaris) ouderling Piet van den Boogaart uit Oud – Beijerland; ouderling Adrie Stolk uit Middelharnis ;ouderling Joke Steeneveld – de Meer uit Schoondijke; diaken Ko Kloet uit Goes en  dominee. Jacobine Scholte – de Jong uit Middelburg.

Bestuur ring

Het voorlopige bestuur van de ring bestaat uit: Gerrit Ruitenburg (Zoutelande), Ad Koppejan (Zoutelande), Petra van den Berge (Kleverskerke), Elizabeth de Haan (Nieuw- en Sint Joosland), Hans van Grondel  (Vrouwenpolder) en Henk Verweij (Serooskerke).

Kerk in het dorp

Tijdens de bijeenkomst in Zouteland hield Jacobine Gelderloos uit Groningen een inleiding over de rol van de kerk in het dorp. Zij is momenteel aan de Protestants Theologische Universiteit bezig met promotieonderzoek naar de plaats van de kerk in het dorp. De resultaten van haar werk zullen in  augustus in boekvorm verschijnen onder de titel “Sporen van God in het dorp, Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland”.

Het onderzoek van Gelderloos richt zich vooral op het platteland van Groningen en Noord-Brabant, maar dat nam niet weg dat haar in Zoutelande uitgesproken bevindingen herkenning opriepen. Want net als daar wordt ook in Zeeland de kerkelijke wereld beïnvloed door a)Demografische ontwikkelingen – waaronder het feit dat veel jongeren voorgoed wegblijven als ze eenmaal zijn vertrokken om elders te studeren;
b)Mobiliteit – mensen trekken vanwege de toegenomen mobiliteit veel gemakkelijker naar een kerk die hen het beste ligt;
c)Organisatiestructuur – veel mensen willen wel op projectbasis bij maatschappelijke organisaties (waaronder de kerk) betrokken zijn maar niet als bestuurder;
d)Fragmentarisering samenleving – die wordt gevoed door de jachtige samenleving en gaat gepaard met het sterk gericht zijn op eigen gezin/familie en organisaties.

Samenzijn na afloop

In een samenleving die zich ontwikkelt zoals hierboven geschetst loopt de lokale kerkgemeente het risico op een tamelijk geïsoleerd bestaan. Het is dus de vraag hoe de kerk  zichtbaar blijft. Volgens Gelderloos is het in de eerste plaats van belang dat de kerk zich veel meer naar buiten richt dan naar binnen. Ze wees daarbij op activiteiten die laagdrempelig zijn, zoals participatie in dorpsfeesten, manifestaties met plaatselijke school en activiteiten in tehuizen. Intussen zijn veel kerkleden actief bij voedselbanken en het vluchtelingenwerk en als zorgnaatje.Vanuit de zaal werd ook genoemd: participeren in verenigingen op je dorp en pastoraat buiten de kring van gemeenteleden.

Het thema nader belicht tijdens een forumgesprek, waarop de overige aanwezigen konden reageren. Daar werd druk gebruik van gemaakt, zodat de avond omvloog. Tegen kwart voor tien begon een informele ontmoeting onder het genot van een drankje. Wie een half uur later naar buiten liep bemerkte dat het nog licht was. Want dat heb je wanneer je in dit deel van hat jaar vergadert. Dan duurt de dag lang, het meest aan de kust waar de zee het daglicht nog lang weerkaatst.

Wim Staat