Ring Zeeuws-Vlaanderen bijeen tijdens tweede Ringzondag

door C.P. de Bruijn-Dieleman, Protestantse gemeente te Hoek

OOSTBURG – De Ring Zeeuws-Vlaanderen hield zondag 7 april 2019 de tweede Ringzondag in de kerk van de Protestantse gemeente De Brug in Oostburg. Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 10 gemeenten aanwezig.

De ontmoeting van deze Ringzondag vond plaats tijdens de 40-Dagentijd met een dienst in de kerk. Voordat de dienst begon werden de liturgische bloemstukken met foto’s en afbeeldingen van het project van Kind op Zondag voor de kinderen op de muur geprojecteerd. Hierin zag je de zorg die er al was voordat de dienst gevierd werd.
De kerk van Oostburg is kortgeleden verbouwd en de kerkzaal is een open, lichte, functionele ruimte geworden. Na de eredienst was er koffie en thee in het tegenovergelegen ‘kerkcentrum’. De zaal was goed gevuld!
Terug in de kerk was er een duidelijke, bondige presentatie over de Protestantse gemeente De Brug. Voor degene die dit (nog een keer) willen nalezen kan de tekst opgevraagd worden bij Arnold Scheele (schl@zeelandnet.nl). De tekst is ook te vinden in de eerstvolgende ‘Kerk in Beeld’ onder de gemeenteberichten van de Protestantse gemeente De Brug. Van deze presentatie ontving iedereen de geprojecteerde tekst op papier.
Na de presentatie werden er drie groepen gevormd met elk ongeveer 10 personen. Vervolgens konden er vragen gesteld worden naar aanleiding van de presentatie en konden aanvullingen en reacties gegeven worden vanuit de eigen gemeenten. Er was volop de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan. Niet alles is in alle groepen aan de orde geweest en dat was ook niet het doel. Het gesprek met elkaar, en het leren kennen van de de verschillende gemeenten stond voorop.
Tijdens de lunch werd er gevraagd hoe de ochtend was ervaren. Een paar reacties: nieuwe ideeën opgedaan; inspirerend; leuk om mee te maken; mooi om te horen van geloof, ieder op zijn of haar eigen manier; bemoedigend; boeiend om elkaar te ontmoeten; we kunnen elkaar versterken.
Opmerking: Niet iedereen is enthousiast over het in gesprek gaan na de dienst aan de hand van vragen en stellingen. Voor sommigen is dat een te verplicht onderdeel of wordt een Ringzondag daardoor te lang. We hopen dat ook deze gemeenteleden zich betrokken blijven voelen bij de Ringzondag en (een deel daarvan) blijven meedoen zodat onderlinge contacten en ontmoetingen mogelijk blijven.

Conclusie

Op deze tweede Ringzondag, met een iets andere invulling dan de eerste, kan wederom zeer positief terug gekeken worden. Ruim 80% van de gemeenten was aanwezig.

Door de aanwezigen is onder meer gezegd:
* dat deze ontmoetingen leidden tot het opdoen van ideeën voor de eigen gemeente,
* dat ervaringen van een fusie helpen bij een fusie die staat te gebeuren,
* dat gesprekken inspirerend en bemoedigend zijn.
In alles klinkt het omzien naar elkaar door, wat als even belangrijk wordt gezien als de dialoog met de buitenwereld.
De tekst op de muur in de kerk spreekt daarbij aan:
‘Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt zoals ik u heb liefgehad’.

De volgende Ringzondag Zeeuws-Vlaanderen is op 26 mei in Aardenburg.