Ring Zeeuws-Vlaanderen van start

HOEK – De Ring Zeeuws-Vlaanderen houdt maandag 29 oktober een eerste bijeenkomst in Hoek. Het doel van de ring is om onderlinge ontmoetingen tussen gemeente te organiseren, elkaar te leren kennen en zo de krachten te bundelen waardoor er meer mogelijkheden voor de plaatselijke gemeenten ontstaan,

Tijdens deze eerste avond wordt de stuurgroep voorgesteld. De groep is gevormd door Oostburg en Hoek en zal de eerste jaren het voortouw van de Ring op zich nemen.

Classispredikant ds. Arie van der Maas geeft vervolgens verdere uitleg over de ringen in de classis.

Daarna zal de stuurgroep aangeven wat zij voor de komende tijd voor ogen heeft als invulling van deze taak en komen er verschillende voorbeelden van samenwerking aan de orde.

Verder is er volop tijd om met elkaar te overleggen over concrete voorstellen tot ontmoeting.

Kerk van de Protestantse gemeente te Hoek, maandag 29 oktober, aanvang 19.30 uur

Van harte welkom!