RK Walcheren stoot gebouwen af

MIDDELBURG – De rooms-katholieke toeristenkerken in Domburg, Vrouwenpolder en Zoutelande sluiten na de zomer van 2021. Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren besloot daartoe onlangs na de parochianen te hebben ingelicht tijdens informatiebijeenkomsten. Eerder raakte bekend dat de Onze Lieve Vrouwekerk aan de eredienst wordt onttrokken. Alleen de Petrus en Pauluskerk in Middelburg en de toeristenkerk Emmaüs in Dishoek blijven open voor vieringen. Dit is vrijdag 11 december 2020 gemeld in de Nieuwsbrief van de H. Mariaparochie Walcheren.

Met vastgoedontwikkelaar VG-D (Dekker) is lang gezocht naar mogelijkheden tot herinrichting van de kerk in Vlissingen, in combinatie met de bouw van appartementen, waarbij een deel van de kerk als vierplaats behouden zou blijven. Dat leverde geen bruikbaar resultaat op. Besloten is nu om de kerk te verkopen.

Vieringen

Het parochiebestuur overlegde de afgelopen tijd met de besturen van diverse kerkgenootschappen in Vlissingen over de wens om in hun bedehuis zondagse vieringen te houden. Dat sprong af omdat de meeste gemeenten hun kerk dan zelf nodig hebben voor diensten. Zodoende is nu besloten om vieringen te houden in de aula van uitvaartonderneming Overtoom Groen in Vlissingen. In het seizoen kunnen parochianen ook terecht in de toeristenkerk van Dishoek. Het secretariaat van de parochiekern Vlissingen verhuist naar het kerkcentrum bij de Sint Jacobskerk.

Petrus en Pauluskerk Middelburg

De ingrijpende maatregelen zijn nodig vanwege teruglopende inkomsten en de afname van de aantallen gewijde voorgangers en vrijwilligers. Door deze besluiten wordt de Petrus- en Pauluskerk in Middelburg hoofdkerk voor de H. Maria Parochie Walcheren. Het is de bedoeling dat deze deels ook een andere bestemming krijgt. Na herinrichting moet een vierplaats resteren voor 150 bezoekers. Voor de kerken in Domburg en Zoutelande worden andere bestemmingen gezocht. Die in Vrouwenpolder wordt ontmanteld en de erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer beëindigd.

Klik hier voor verhaal van 15 oktober: Parochie Walcheren bezint zich op toekomst en  verkoopt kerk

Bron: H. Maria Parochie Walcheren