Ronde van elf van start in Tholen

THOLEN – Op 20 november is het startschot gegeven voor een ronde die synode-scriba ds. René de Reuver maakt langs de 11 toekomstige classes van de Protestantse Kerk in Nederland. De eerste bijeenkomst werd gehouden in de Grote of Onze Lieve Vrouwe-kerk te Tholen voor bestuurders en leden uit het gebied van de nieuwe classis Delta. Voorafgaand aan de bijeenkomst in de kerk was er een maaltijd voor de nieuw gekozen afgevaardigden naar de classis Delta in aanwezigheid van ds. de Reuver en synode-voorzitter ds. Karin van den Broeke. Om elkaar nader te leren kennen alvorens op 1 mei 2018 het echte besturen van de nieuw gevormde classis begint.

In de Grote Kerk werd men vanaf half acht met koffie ontvangen en om acht uur opende ds. Piet de Graaf (Zierikzee) de bijeenkomst. Hij heette de aanwezigen welkom en gaf enige toelichting bij Psalm 23  voordat de berijmde versie onder indrukwekkende orgelbegeleiding werd gezongen.

Er was een goede opkomst van ongeveer 175 personen uit alle hoeken van de nieuwe Classis: kerkenraadsleden, classisvertegenwoordigers, predikanten en andere belangstellenden. Allen zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de Kerk.

Ds. de Reuver liet na de opening eerst twee synodeafgevaardigden aan het woord over hun ervaring met het synodewerk. Uit hun woorden bleek dat het heel boeiend is om zo bij het hart van het kerk-zijn betrokken te mogen zijn. De besprekingen zijn buitengewoon serieus, b.v. vorige week (17 november) toen onder meer het gesprek werd gevoerd over het zegenen of inzegenen van relaties of huwelijk. Ouderling-kerkrentmeester Kik gaf aan het een grote verantwoordelijkheid te vinden als het ter synode op stemmen aankomt “zonder last of ruggespraak”. Diaken de Leeuw vond het een verrijkende ervaring om tijdens de synode aan de tafel van Heer te mogen dienen. Wel jammer dat de afstand tussen synode en gemeente groot is, ook letterlijk als je b.v. uit Zeeuws-Vlaanderen komt.

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Tholen

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Tholen

Vervolgens sprak ds. de Reuver over vier stellingen, die vermeld staan in het programmaboekje. Teruggaan naar de kern vergeleek hij met een verhuizing. Er komt van alles bij kijken, het roept allerlei vragen op,maar vooral: wat moet er mee en wat kun je wel achterlaten of wegdoen? De organisatie van de kerk was te fijnmazig en vroeg te veel schaarse menskracht. De kunst is de ontmoeting te bewaren, maar bestuursdruk te verminderen. Er is verlangen naar geestelijk leiding. Daar zal de nieuwe figuur van de classispredikant aan moeten bijdragen.

De te vormen ringen van gemeenten zullen de plaatsen van intensievere ontmoeting mogen worden, terwijl de classis het bestuurswerk doet. Maar de classispredikant zal liever geen vergadertijger zijn. Kerk is ook Kerk-in-de-samenleving. Wees in de samenleving tot zegen en volg je roeping in deze tijd, met verantwoordelijkheid, is de oproep.

Daarna was er koffie. De aanwezigen was gevraagd met het bekertje in de hand elkaar op te zoeken in groepjes van 3 tot 5 personen en met elkaar in gesprek te gaan. Aangereikte gespreksvragen konden tot leidraad dienen. Zeer hartelijk is aan het verzoek voldaan. De brede wandelgang van de monumentale kerk was goed gevuld met geanimeerd pratende en uitwisselende mensen. Goed om te zien dat er vele nieuwe contacten gelegd werden en ook oude bekenden gesignaleerd. Hierna schoof men weer in de kerkbanken en werden van daar uit gereageerd op de gespreksvragen.

Al met al een prettig bezoek van ds. de Reuver en vooral was het een goede ontmoeting tussen Zuid-Hollanders en Zeeuwen, die elkaar herkenden als bewoners van de Delta. De afstanden bleken mee te vallen, de herkenning was groot. De afsluiting met het lied “De dag door uwe gunst ontvangen” klonk als een klok en het gezamenlijk gebeden Onze Vader deed ons de eenheid in Christus eens te meer beseffen.

Elizabeth de Haan-Roelse