Schilder de kerktoren

OOSTKAPELLE – Je hoeft in Oostkapelle geen Jan Steen (van wie zojuist een nieuw werk is ontdekt) te wezen om je schilderkunsten te etaleren. Dat bewijst de actie ‘Schilderde toren van Oostkapelle’. Die heeft alles te maken met de renovatie van de dorpskerk, die in volle gang is. Het is de bedoeling dat de gemaakte werken worden getoond bij de heropening in de lente.

Deze ‘schilderuitdaging voor iedereen’ is een originele manier om de renovatie van het kerkgebouw. De hele hoge toren daarvan is gebouwd in de 14eeuw en is een baken in het landschap noord Walcheren. Die is in goede staat. Wat nu wordt aangepakt is het kerkgebouw. De banken zijn eruit gegaan en intussen is er een nieuwe vloer gelegd zonder drempels. Dat is voor iedereen prettig, maar in het bijzonder voor rolstoelgebruikers. Tot het karwei behoort ook de aanleg van een extra toiletruimte.

De klus is begroot op 356.000 euro. De eigen kerkgemeenschap draagt daar aan 100.000 euro bij. De rest van het bedrag komt van de gemeente Veere en andere subsidie-partners. Het werk wordt deels uitgevoerd door een aannemer en deels door vrijwilligers. Bij de omvangrijke renovatie behoort ook het opknappen van de consistorie.

Klik hier voor achtergronden renovatie

© foto’s Wim Staat

Flip Beukenhorst, predikant Protestantse Gemeente Oostkapelle, wijst naar de nieuwe vloer

Ook de consistorie wordt aangepakt

Sneeuw zet de sfeer extra luister bij tijdens het bezoek aan de kerk op 9-2-2018