Schuldhulpmaatje centraal in webinar Ring Walcheren

MIDDELBURG – De Ring Walcheren kijkt terug op een geslaagde digitale Ringavond over Schuldhulpmaatje. Tom Kolsters, relatiebeheerder SchulHulpMaatje Nederland, leidde woensdag 11 november 2020 het webinar in.

De deelnemers konden via chatberichten vragen stellen, die online werden beantwoord. Aan de orde kwamen onderwerpen als Waarom zijn de kerken SchuldHulpMaatje gestart, oorzaak van schulden, gevolgen van schulden, wat zijn schulden, herkennen en signaleren van schulden, hoe kun je het bespreekbaar maken, ondersteunen zonder oordeel en samenwerking kerken en Schuldhulpmaatje. De onderwerpen werden toegelicht met voorbeelden via online filmpjes. Dat lokte veel reacties uit. Het onderwerp zet de gemeenten aan het werk om daar invulling aan te kunnen geven, zegt Jan Janse, secretaris van de Ring Walcheren. ,,Maar men vond het lastig dat de diverse vragenstellers niet in beeld waren.’’

In de burgerlijke gemeente Middelburg loopt SchuldHulpMaatje al, in Vlissingen wordt er binnenkort mee gestart. De burgerlijke gemeente Veere, waar getalsmatig de meeste kerkelijke gemeenten zijn, is nog niet actief.

Handige links:

schuldhulpmaatje.nl (voor algemene informatie)
uitdeschulden.nu (voor hulpvragers)
moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen)
eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen)