Stapje naar meer kerkgang

WEMELDINGE – Gemeenten met een groter kerkgebouw (meer dan 300 zitplaatsen) mogen vanaf woensdag 28 april 2021 eventueel meer dan 30 kerkgangers (exclusief medewerkers) uitnodigen. Dat is de uitkomst van het overleg op vrijdag 23 april tussen het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De regel voor het aantal kerkgangers is dat maximaal 10% van de totale capaciteit van het gebouw mag worden benut, zoals de COVID-routekaart voor kerken aangeeft. Heeft een kerkgebouw dus bijvoorbeeld 500 zitplaatsen dan zouden – als de kerkenraad dat verantwoord acht – 50 kerkgangers uitgenodigd kunnen worden. De minister en het CIO vragen de kerken uitdrukkelijk heel terughoudend om te gaan met deze versoepeling en het aantal personen stapsgewijs uit te breiden.

Spannende periode

Ds Arie van der Maas

,,Het lijkt erop dat we een periode ingaan van geleidelijk aan enige versoepeling van maatregelen. Tegelijkertijd is het een spannende periode omdat de druk op de ziekenhuiszorg nog steeds toeneemt en waakzaamheid van ieder met inachtneming van alle basisregels en andere beperkingen van groot belang is’’, schrijft Deltaclassispredikant Arie van der Maas zaterdag 24 april in een nieuwe coronabrief aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers.

Ds Van der Maas brengt in zijn coronabrief in herinnering dat hij ook op 24 maart al schreef over de kleine aanpassing naar 30 kerkgangers in plaats van als gemeente alleen online diensten aan te bieden. Dat aantal werd toen al door het moderamen van de Protestantse kerk verantwoord geacht en wordt nu dus CIO-breed gedragen. Maar, zo schrijft ds Van der Maas. wat toen gold, geldt ook nu: overweeg als kerkenraad goed of het in de eigen situatie verantwoord is om te kiezen voor fysieke kerkdiensten in plaats van alleen online. De lokale en regionale situaties met corona-brandhaarden dienen nauwlettend gevolgd te worden. Aanwijzingen en verzoeken van de burgemeester ter plaatse beveelt hij daarbij van harte aan. Alle overige adviezen en richtlijnen uit eerdere berichten blijven vooralsnog van kracht.

Raad van State

Gisteren (23 april) maakte het kabinet ook bekend dat het een advies van de Raad van State bij de corona-wetgeving overneemt om ongeacht de grondwettelijke vrijheid van godsdienst bij een eventuele ernstige bedreiging van de volksgezondheid in het uiterste geval een kerk, moskee of ander godsdienstig gebouw voor maximaal 10 dagen te kunnen sluiten. Het volledig ‘ongemoeid’ laten van kerken vanwege de grondwettelijke positie – zoals het kabinet in de coronawet voornemens was – is door de Raad van State niet overtuigend geacht.

Goede Herder-zondag

Ds Van der Maas wenst een ieder voor morgen een goede zondag, de dag die in de kerkelijke traditie Goede Herder-zondag wordt genoemd. Een dag waarop in veel kerken psalm 23 of een bewerking daarvan zal klinken. Preses ds Marjo Wisse van het Breed Moderamen van de classis Delta attendeerde tijdens de vergadering van vrijdag onder meer op de letterlijk centrale woorden in deze psalm: ‘U bent met mij’. ,,Daarmee mogen we verder, ons verlatend op zijn stok en staf die vertroosten en die richting geven.’’

Klik hier voor het CIO-bericht.
Klik hier voor het bericht van de landelijke Protestantse kerk.