Synode bezoekt Zeeland

THOLEN –Het moderamen en de overige leden van de Generale Synode bezoeken op maandag 20 november de nieuwe classicale regio Delta. Daarvan maken deel uit alle huidige classes uit Zeeland en de classes Barendrecht en Brielle uit Zuid-Holland.

Plaats van de ontmoeting is de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in Tholen-stad. Doel is om samen het gesprek aan te gaan over de inhoud van de visienota ‘Kerk2025: waar een Woord is, is een weg’.  “Laten we weer naar de kern gaan; de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt, geïnspireerd wordt.” Scriba ds. René de Reuver was er heel duidelijk over aan het eind van de laatste synodevergadering waar besloten werd dat de organisatie van de Protestantse Kerk teruggaat van 75 naar elf classes. “We moeten niet eindeloos in het besturen en de papieren blijven zitten, maar toekomen aan waar het om gaat: gemeente van Christus zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen.” U kunt daarover met hem, andere moderamenleden en synodeleden uit uw regio in gesprek.

Programma bijeenkomst

Dominee René de Reuver

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Na de opening en een korte terugblik op de laatste synodevergadering en inbreng van ds. De Reuver is er alle ruimte om op inspirerende en interactieve manier bezig te zijn met de inhoud van Kerk2025: waarom zijn we kerk, en welke mogelijkheden zien we voor kerk- en geloofsvernieuwing in de eigen context. De bijeenkomst wordt om 22.00 uur afgesloten.

U bent van harte welkom voor dit bijzondere bezoek van de scriba e.a. van de generale synode aan de nieuwe classicale indeling. De classis Delta bijt de spits af als eerste van de 11 bijeenkomsten in het land.

Essentie Kerk2025
De essentie van de visienota ‘Kerk2025’ gaat om de hoop dat er ook in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De nota is geschreven als reactie op de geluiden dat de organisatiestructuur van onze kerk de inhoud – het geloof – soms in de weg lijkt te staan. Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn natuurlijk belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om regelen, maar om geloven. De organisatie wordt nu eenvoudiger.

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Tholen

Locatie: Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk, Kerkplein 1, 4691 CE Tholen.   www.hgtholen.nl

Oproep: Wilt u deze uitnodiging n uw kerkenraad bespreken en besluiten wie naar deze bijeenkomst zal gaan. U bent uiteraard ook allen welkom.

Met vriendelijke groet, scriba classis Delta P. van den Boogaart p.vd.boogaart@hccnet.nl