BRUINISSE – ,,Het wordt een afscheid zonder aanwezige gemeenteleden, geen pastorale afscheidsronde bij de mensen met wie ik het meest te maken heb gehad. Toch...