RITTHEM – De actie voor het verstrekken van kerstpakketten aan zeelieden, waaraan ook vanuit de classis volop is meewerkt, is een doorslaand succes. ...