Tips en ondersteuning in de energiecrisis

WEMELDINGE – De hoogoplopende prijzen voor energie onder andere als gevolg van spanningen in Oost-Europa en op de wereldmarkt, dreigen grote consequenties te hebben. Particulieren en gezinnen zien zich geplaatst voor uit de hand lopende kosten. Ook kerkelijke gemeenten zien  torenhoge rekeningen tegemoet voor verwarming van kerkelijke gebouwen. Delta-classispredikant ds Arie van der Maas brengt in een brief van vrijdag 7 oktober 2022 aan de gemeenten in de classis een aantal tips en ondersteuning van de landelijke kerk onder de aandacht.

Hoewel de overheid inmiddels maatregelen heeft genomen, is de situatie zorgelijk. In Nederland is sprake van groeiende armoede, onder meer veroorzaakt door de energiecrisis. Diaconieën staan voor de vraag hoe ze van betekenis in deze situatie kunnen zijn. Colleges van kerkrentmeesters worden nu al met acute problemen geconfronteerd door de onvoorziene grote stijging van energieprijzen.

Ds Van der Maas vraagt de gemeenten om bijzondere ontwikkelingen en signalen door te geven aan Gemeentecontacten van de Dienstenorganisatie van de landelijke kerk in Utrecht, zodat er een duidelijk beeld kan ontstaan van deze situaties.

De landelijke kerk heeft dan ook afgelopen week een thema-pagina ingericht ter ondersteuning van de gemeenten. De themapagina kan helpen zich voor te bereiden op problemen. KLIK HIER

Ook de GroeneKerkenbeweging heeft veel kennis in huis om te helpen de energiecrisis het hoofd te bieden. KLIK HIER  Daarnaast zijn er verschillende webinars van de GroeneKerken over energiebesparing. KLIK HIER