Veel respect en waardering voor grote inzet

WEMELDINGE – Er wordt veel gevraagd van wie nu verantwoordelijkheid draagt in de gemeente. De afgelopen week was voor velen moeilijk. Classispredikant ds Arie van der Maas hecht er dan ook aan daarvoor zijn grote waardering en respect te uiten. Naar aanleiding van een nieuw bericht op de website van de landelijke kerk schreef hij vrijdagavond (9 oktober 2020) een tweede brief deze week aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta.

Vrijdagmiddag was er opnieuw overleg tussen de kerken en minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. Nu het aantal corona-besmettingen in Nederland toeneemt, wordt ook aan de kerken gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen. In het overleg is aangedrongen op ruimere benutting van veilige mogelijkheden die kerken hebben toe te passen en op maatwerk. Alhoewel er begrip is, is er nog weinig beweging en dat heeft ook alles te maken met de spanning van de komende dagen of komende dinsdag juist niet nog strengere maatregelen – samenleving breed – moeten worden afgekondigd. Klik hier voor bericht op website landelijke kerk.

Hoop op ruimte

In de tekst van het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken) wordt nu ook gesproken over ‘met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie, het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30’. Dit doet al iets meer aan maatwerk denken en de hoop is, zo schrijft Van der Maas, dat in die richting volgende week verder ruimte gecreëerd kan worden, althans als de algemene COVID – 19 situatie dat toelaat.

,,Al deze zaken houden mij vanuit mijn verantwoordelijkheid bezig, maar mijn gedachten zijn deze week vooral bij u als kerkenraden. Telkens maar weer ter plaatse het gesprek of de discussie moeten voeren, onderling, met gemeenteleden, met anderen: hoe heb je je te verhouden tot de veranderende adviezen en richtlijnen…. Wat doen we, hoe doen we het? Wat betekent het voor het gemeente-zijn? Wat kunnen we verantwoorden? Er ontstaan hierdoor soms toch ook onderlinge fricties. Hoe gaan we daar dan weer goed mee om? En er komen veel belangrijke dingen in het gedrang. Je dreigt er soms moedeloos van te worden.’’

Zorgen

In de brief deelt hij ook zijn zorgen over komende zondag. Er zal door heel wat mensen – en ook door media – met grotere belangstelling dan anders worden gevolgd hoe er her en der gehandeld wordt. En dat kan ook reacties van allerlei aard oproepen. ,,Ik hoop en bid dat overal in ons land de kerkdiensten veilig en in rust en vrede gehouden zullen kunnen worden. Door alle dingen heen, een gezegende zondag gewenst!’’

Hij eindigt met het derde vers van psalm 130 (nieuwe berijming) van de intocht, een van de psalmen die voor komende zondag op het rooster staat.

Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.
 

Foto Sandra Haverman