VKB kijkt naar isoleren kerken

’s-GRAVENPOLDER – Het isoleren en verduurzamen van kerken is steeds actueler geworden nu de energiecrisis voor hoge rekeningen zorgt. De Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) boog zich tijdens de Algemene Leden Vergadering eind januari in ’s Gravenpolder over de problematiek die erbij komt kijken.

Dhr Timmerman van Pluimers Isolatie legde aan de hand van  verschillende voorbeelden uit wat het bedrijf kan betekenen op het gebied van isolatie van kerken. Zo kunnen vloeren en muren worden aangepakt, maar ook booggewelven kunnen worden geïsoleerd. Dat laatste zorgde voor veel reacties van de aanwezigen. Een knelpunt dat naar voren werd gebracht is dat men na isolatie van een booggewelf niet meer het gewelf zelf kan zien, evenmin als de staat van onderhoud. Van de onderkant van het gewelf is niet zoveel op te maken. Isolatie kan bij de handeling tegen boktorren ook problemen opleveren.

CCBB

Tijdens de vergadering werd ook kort het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) besproken. Niet altijd verloopt de communicatie even helder en soms voelt men zich onbegrepen bij hulpvragen. De aanwezigen klaagden dat het CCBB steeds hogere eisen stelt, waar steeds moeilijker aan kan worden voldaan. Dit gaat met name om controles en beleggingen. Ook de administratie wordt steeds complexer.  De hoop van de vergadering is dat iemand van de VKB veel kennis van zaken heeft in deze moeilijke zaken.

Afscheid

De vergadering nam uitgebreid afscheid van de bestuursleden Piet Clarisse en Adri Geertse. Beide heren zijn inmiddels op een respectabele leeftijd en waren zeer lange tijd actief in de VKB. Adri Geertse was jarenlang lid van het VKB-hoofdbestuur en lid van de Stichting tot Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zeeland. Binnen het afdelingsbestuur was hij tweede penningmeester.

Piet Clarisse was sinds 2007 penningmeester van de afdeling en heeft in verband met zijn gezondheid afscheid genomen. Voor beide heren waren er bloemen en een VVV-bon.