Wakkere jongeren dromen over de kerk van morgen

door Hielke Wolters

NIEUWERKERK – Het was een boeiende en inspirerende avond. Zes jongeren deelden met elkaar en met de deelnemers aan de ringbijeenkomst Schouwen-Duiveland/Tholen hun ideeën en verwachtingen over de kerk. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Wat neem je mee uit een kerkdienst en waardoor haak je af? Het was een openhartig gesprek waarin zowel knelpunten als goede voorbeelden aan de orde kwamen.

Zes jongeren van de Ring Schouwen-Duiveland/Tholen brachten hun ideeën en vragen naar voren.

De zes jongeren kwamen uit verschillende delen van de ring: Zierikzee, Haamstede, Renesse en St. Philipsland. Juliëtte Kosten, Estée Lindhout, Jonathan Storm, Ann Braber, Arjen Breeman en Lize Landman openden het gesprek met de vraag: hoe gastvrij is de kerk eigenlijk? De uitstraling van de kerk is niet altijd even uitnodigend. Kerkdiensten zijn soms, vaak, saai. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. Het is moeilijk om aan leeftijdsgenoten uit te leggen waarom je naar de kerk gaat. Je moet dan eerst vooroordelen doorbreken. Uitleggen dat het in de kerk niet over regeltjes gaat, over wat je wel mag of juist niet. Voor de meeste Nederlanders is het vreemd om christelijk te zijn. Leg dan maar eens uit waarom voor jou geloven wel belangrijk is. Het imago van de kerk als iets voor oudere mensen helpt daar niet bij.

Leren door luisteren

Al snel kwamen er vragen uit de zaal. Zou het helpen als de kerkdiensten interactiever zouden zijn? Meer gesprek, minder eenrichtingverkeer. Dat zou zeker helpen, beaamden de jongeren. Je kunt zoveel van elkaar leren door naar elkaar te luisteren. Jong kan leren van oud. Maar ouderen kunnen ook aan het denken gezet worden door de visies en vragen van jongeren. Toch kan het gesprek de gewone kerkdienst niet vervangen stelden de jonge gespreksgenoten. Maar meer afwisseling zou helpen.

Maar de kerk is ook meer dan de kerkdienst. Voor jongeren is het belangrijk om samen met leeftijdsgenoten iets te kunnen doen. Een gezamenlijk project zoals het Bootcamp dat door een groepje jongeren in Haamstede jaarlijks wordt gedaan. Samen organiseren ze acties om geld bij elkaar te krijgen om daarmee in Bosnië mooie projecten uit te voeren. Samen aan iets werken brengt je bij elkaar waardoor je ook mogelijkheden krijgt om ongedwongen met elkaar over het geloof te praten.

In het gesprek komen meer voorbeelden naar voren waarin samen kerk-zijn tot uitdrukking komt in het samen aan iets werken, bijvoorbeeld wekelijks een maaltijd organiseren waar iedereen welkom is of een koffie- en leeshoek in de kerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarmee laat de kerk haar gezicht naar buiten zien: een open, gastvrije kerk. Zo versterken het missionaire en diaconale werk en de onderlinge gemeenschap van de gemeente elkaar.

Sacramenten

Het gesprek verdiepte zich met de vraag naar hoe we de sacramenten van de kerk vieren, bijvoorbeeld het avondmaal. In sommige kerken ligt bij het avondmaal alle nadruk op het heilige. Dan krijgt de viering al snel een afstandelijke en saaie sfeer. Zou het ook mogelijk zijn om zonder het heilige karakter van het avondmaal te verliezen, toch de viering opener, toegankelijker en menselijker te maken. Het gaat bij het avondmaal toch naast de gemeenschap met de Heer van de kerk ook om de gemeenschap tussen mensen onderling?

Jeugdwerker Leontien Slabbenkoorn-de Muijnck (PG Terneuzen)

Na deze boeiende en inspirerende uitwisseling van ideeën, vragen en verwachtingen over de kerk van morgen, deelde Leontien Slabbenkoorn-De Muijnck, jeugdwerker in de Protestantse Gemeente van Terneuzen, haar inzichten en ervaringen met ons. Zij benadrukte dat je naast de vraag wat je doet, ook moet nadenken over waarom je in de kerk de dingen doet die je doet? Dat kan helpen om het gesprek over vaste gewoontes en tradities op gang te brengen. En kom je tot het inzicht dat een aantal zaken in de kerk of de kerkdienst anders moeten, dan is het belangrijk om iedereen te betrekken bij het proces van meedenken, meebeslissen en meedoen. Daarbij is het open en gastvrije karakter van de kerk van wezenlijk belang. Kerk-zijn midden in de samenleving, dicht bij alle mensen, niet alleen de trouwe leden. Het mooie is dat grenzen tussen generaties steeds meer vervagen, waardoor jong en oud van elkaar kunnen leren.

Deze bijeenkomst van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen, die op 29 januari in Nieuwerkerk werd gehouden, was de tweede in de serie over ‘Nieuwe vormen van kerk-zijn’. De laatste avond over dit thema staat gepland voor 6 mei. Dan luisteren we naar enkele senioren uit onze kerken: hoe zien zij de toekomst van de kerk, wat zijn hun verwachtingen, waar dromen zij van?

(Hielke Wolters is lid van de stuurgroep van de Ring Schouwen-Duiveland/Tholen)