Wat bespreekt de Protestantse Kerk nu precies met de overheid?

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) behartigt de belangen van 29 kerkgenootschappen bij de overheid. Dat doet zij al jaren over tal van onderwerpen. Tijdens deze coronacrisis zijn de overleggen met de overheid geïntensiveerd. Bijna wekelijks is er contact met minister Ferd Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid, tevens minister van Eredienst. Namens de Protestantse Kerk in Nederland neemt onder andere Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, deel aan dit overleg.

Jurjen de Groot – Foto: Niek Stam

Het valt De Groot op dat sommige mensen denken dat kerken geen invloed hebben op beslissingen van de overheid. ,,Lobbywerk is vaak onzichtbaar, maar het CIO verricht goed werk voor ons. De Protestantse Kerk is daar nauw bij betrokken. Niet alleen tijdens deze crisis, maar voortdurend.”

Contactberoep

In het begin van de crisis heeft het CIO ervoor gezorgd dat predikanten en kerkelijk werkers werden aangeduid als ‘cruciaal beroep’. Daardoor konden predikanten en kerkelijk werkers bijvoorbeeld hun kinderen naar de kinderopvang brengen en kregen geestelijk verzorgers in ziekenhuizen meer ruimte om coronapatiënten bij te staan. Het CIO is nu bezig om te bepleiten dat het ook als contactberoep wordt aangeduid.

De coronacrisis maakt het werk van het CIO nog urgenter, maar ook meer complex. De Groot: ,,De overheid heeft de grote verantwoordelijkheid om de samenleving hier doorheen te leiden. Niet alleen de kerken lobbyen voor hun positie en vrijheden binnen de ‘intelligente lockdown’. Andere branches doen dat ook. Lijkt me een lastige klus voor de overheid om in de grote hoeveelheid aan belangen steeds de juiste keuzes te maken. Ik ben dankbaar voor iedere versoepeling die het CIO voor de kerken voor elkaar krijgt.”

Balanceren

De gesprekken met de minister zijn intensief volgens De Groot. ,,Het is balanceren. Aan de ene kant is er de scheiding tussen kerk en staat. We hebben als kerk onze eigen gebruiken, waar de overheid geen bemoeienis mee heeft. Aan de andere kant is de overheid verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Er wordt voortdurend de afweging gemaakt welk belang het zwaarste weegt en op dit moment is dat toch de volksgezondheid.”

Om die reden wil de overheid graag een bron van besmetting snel kunnen traceren. Vandaar dat kerken, net als alle andere organisaties, moeten werken met een reserveringssysteem. Mocht het nodig zijn, dan is er achteraf in kaart te brengen wie met wie in contact is geweest.

Publieke ruimte

Ook heeft de overheid zeggenschap over de publieke ruimte. Afhankelijk van hoe het kerkgebouw ligt, kan dat dus al beginnen bij de voordeur van de kerk. Er mogen bijvoorbeeld geen grote groepen mensen samenscholen, dus ook niet voor een kerkgebouw. Ook dit speelt mee in de hoeveelheid mensen die naar een kerkdienst mogen komen.

De Groot: ,,Ik snap heel goed dat mensen moeite hebben met de huidige richtlijnen voor kerken. We worden enorm beperkt in ons kerk-zijn. Ik voel me daar ook niet prettig bij. Toch hoop ik dat mensen er op vertrouwen dat het moderamen en de dienstenorganisatie er alles aan doen om de belangen van de gemeenten van de Protestantse Kerk zo goed mogelijk te behartigen.”

Veerkracht

De Groot is onder de indruk van de veerkracht van gemeenten in deze tijd. ,,Al die prachtige online initiatieven zijn ontroerend om te zien. Daarnaast geeft het initiatief #Nietalleen handen en voeten aan betekenisvol kerk-zijn, juist in deze tijd. We hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Laten we die lijn – ondanks alle beperkingen – vasthouden!”

Nu de maatregelen verruimd worden, zal er nog intensiever overlegd worden met de overheid. Zo vindt er binnenkort een live overleg met minister Grapperhaus plaats over mogelijke versoepelingen van de maatregelen voor de kerken.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. Zie www.cioweb.nl voor meer informatie over het werk van het CIO.

Bron: Protestantsekerk.nl

Tags:
,