ds Arie van der Maas

Wat een vreugde: we kunnen weer zingen!

WEMELDINGE – ,,We kunnen weer zingen … wat een vreugde is dat! En wat is het belangrijk!’’ Delta-classispredikant Arie van der Maas uit in een nieuwe coronabrief (24 juni) zijn blijdschap over de vergaande versoepelingen die vrijdag 18 juni 2021 werden aangekondigd door premier Rutte en minister De Jonge. ,,Na vele brieven met waarschuwingen en beperkende maatregelen ben ik erg blij u dit nieuws te mogen sturen’’, schrijft hij.

In de afgelopen dagen is er intensief overleg geweest met het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) over wat de versoepelingen voor de kerken betekenen. Het CIO en het moderamen van de landelijke PKN zijn woensdagavond nog met een verklaring gekomen over wat het advies vanaf komende zaterdag 26 juni voor de plaatselijke gemeenten en andere bijeenkomsten inhoudt.

Terug naar de basisregels

Ds Van der Maas legt in zijn brief uit dat de versoepelingen in de kern betekenen dat we terug gaan naar de basisregels van handhygiëne, testen/thuisblijven bij klachten en handhaving van de anderhalve meter.

Dat betekent dat vanaf zaterdag 26 juni in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen mag gebruikt worden zolang hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Gezinnen kunnen dichter bij elkaar zitten.  Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. Bij de anderhalve meter-maatregel hoort uiteraard ook dat goed gekeken wordt naar de ‘verkeerstromen’ van kerkgangers zodat ook daar afstand gehouden wordt. Registratie blijft van belang om bij eventuele (nieuwe) uitbraken bron- en contactonderzoek te kunnen doen. Ook buiten vervalt de maximum groepsgrootte, mits de anderhalve meter in acht wordt genomen. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop, bijvoorbeeld in de kerktuin.

Ook de mondkapjesplicht vervalt grotendeels, maar kan wel worden toegepast waar het afstand houden niet mogelijk is, bijvoorbeeld in te krappe toegangsportalen of bij sanitaire voorzieningen.

Zingen en ventilatie

De samenzang, het gezamenlijk zingen, is een belangrijk onderdeel van de versoepelingen. Ds Van der Maas wijst daarbij op het belang van ventilatie, zeker voor de wat kleinere en lagere kerkzalen.

Bij dit alles blijft gelden: de omstandigheden ter plaatse (zowel locatie/ accommodatie als wat er leeft in de gemeenschap) dienen beoordeeld te worden door de kerkenraad en daar ligt ook de eindverantwoordelijkheid voor keuzes die gemaakt worden, aldus ds Van der Maas in zijn brief.

Ds Van der Maas besluit zijn brief met de woorden van Psalm 146 in de nieuwe berijming, woorden die zijn blijdschap uitdrukken over deze nieuwe periode met versoepelingen.

“Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.”

 

Zie ook:
bericht landelijke PKN: Versoepeling tot maximaal aantal aanwezigen op anderhalve meter. Samenzang mogelijk
bericht CIO: Meer mogelijk voor kerkdiensten, op 1,5 meter afstand