(Wereld)diaconaat onder de loep in Brielle

BRIELLE – De diaconieën van de SAGE-gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg houden woensdag 12 april in Brielle voor de Ring Haringvliet een speciale avond over (wereld)diaconaat. Inleider is Nic Rijnbende, consulent Zuid-Nederland van het Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht.

Het programma ‘(Wereld)diaconaat in perspectief’ gaat over de kansen en mogelijkheden, maar ook over eventuele belemmeringen, die diaconieën of ZWO-commissies ervaren. Dat gaat van een tekort aan vrijwilligers tot de toenemende nood om ons heen. Hoe kunnen we daar balans in vinden?

In het eerste deel van het programma worden aan de hand van vier denkbeeldige muren de huidige diaconale activiteiten, wensen en belemmeringen verzameld. Daarna worden mogelijkheden en oplossingen besproken.

Tijdens het tweede deel van de avond wordt stilgestaan bij de toenemende armoede in Nederland en het classicale project voor zending en werelddiaconaat. Daarbij komen de kansen en aanbiedingen aan de orde die de Dienstenorganisatie het diaconaat in de regio kan bieden.

De bijeenkomst is op 12 april in De Sjoel (Turfkade 16) in Brielle. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee, het programma begint om 20.00 uur. De avond is vooral bedoeld voor diakenen en leden van zendings- en ZWO-commissies van de Ring Haringvliet. Aanmelden kan tot maandag 8 april via n.rijnbende@protestantsekerk.nl