Wiel Wiertz: kracht van het gebed wordt onderschat

door Willem Staat

HULST – De coronacrisis betekent  volgens pastoor Wiel Wiertz voor de kerk ,,dat het skelet van de kerk is weggevallen”. Intussen doen hij en de overige beroepskrachten van de parochies in Zeeuws-Vlaanderen er alles aan om de Rooms Katholieke Kerk op andere manieren in beeld te houden.

Pastoor Wiel Wiertz

,,Sinds het uitbreken van de coronacrisis is er in de katholieke kerken in de regio niet meer gevierd. Dus moeten we het nu op een andere manier doen. We verwijzen in de eerste plaats naar de vieringen van RKK/NCRV op de zondagmorgen op NPO2. Daarnaast verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we zichtbaar zijn via TV Hulst. Dat kanaal zendt op kerstavond altijd al de nachtmis uit vanuit de Sint  Willibrordusbasiliek in Hulst. Vanuit de bestaande contacten ontstond het idee om in de Stille Week dagelijks uitzendingen te verzorgen. Op verzoek van de Hulster burgemeester Mulder zijn die vieringen en die van Pasen uiteindelijk vervat in één uitzending. Daarna zijn er wekelijks woorden van bemoediging uitgezonden. Daar werken alle pastorale beroepskrachten uit de parochie aan mee. Zij zijn zodoende herkenbaar voor de eigen achterban. George van de Sijpt, parochiaan uit Koewacht, neemt de programma’s op”, aldus Wiel Wiertz.

Pinksterdienst

De Zeeuws-Vlaamse pastoor verzorgt samen met classispredikant Arie van der Maas de pinksterdienst die Omroep Zeeland zondag 31 mei in de serie Geloof in Zeeland uitzendt vanuit de basiliek in Hulst. Mede in het licht van de oecumene vindt Wiertz dat een prachtig initiatief. ,,Oecumene is heel belangrijk. Wij zijn allen geïnspireerd door Christus. Dat verbindt  ons als broeders en zusters. Wat je samen kunt doen moet je doen. De vieringen zijn mooi van vorm. Heel fijn dat Omroep Zeeland hier aandacht aan wil geven.’’

De coronacrisis heeft ook in Zeeuws-Vlaanderen grote gevolgen voor het pastorale werk en de kerkelijke organisatie. Wiertz: ,,Het bezoek aan mensen en vergaderen is geminimaliseerd. De meeste mensen willen trouwens door de huidige omstandigheden liever geen bezoek.  Maar je kunt altijd nog bellen en schrijven. Dat laatste doe ik met  voorbedrukte correspondentiekaartjes. Daarop staan teksten ter overweging en een actuele afbeelding. Daaraan voeg ik persoonlijke woorden toe. Ik beschik gelukkig over een team-assistent die heel bedreven is in het drukken ervan!”

Wat is uw passie bij het ambtelijke werk?

,,Je geloof of je gelooft niet. Bij mij heeft het er altijd in gezeten, maar ik koos pas later voor het priesterschap om zo Christus tegenwoordig te stellen in de wereld van vandaag. Het gaat in de Rooms Katholieke Kerk om het samen beleven en vieren van de sacramenten. Dat is mijn grootste passie. Ik ben nog altijd vol van de sacramenten die Christus in de kerk heeft gegeven en er ook door begeesterd.”

Sinds 2013 zijn in de regio vele kerken gesloten door de secularisatie en de daaraan gekoppelde teruglopende inkomsten. Hoe ziet de pastoor van Zeeuws-Vlaanderen de toekomst van de kerk in het licht van deze ontwikkelingen?

,,Dat is een moeilijke vraag omdat je niemand pijn wilt doen. Van oudsher was de parochiekerk dichtbij. Dat is mooi zo lang je genoeg gelovigen en ambtsdragers hebt. Momenteel zijn er in de regio, maar dat geldt voor het hele bisdom, naar verhouding te veel kerken. Dat betekent dat er nog meer pijnlijke beslissingen zullen volgen. Op termijn is het handhaven van alle nu nog in gebruik zijnde bedehuizen gewoonweg niet meer te betalen. Het is mijn zorg om het katholieke geloof ook klaar te maken voor de toekomst. Dat kan met minder kerkgebouwen, mogelijk zelfs met één.“

Gebed

Hoe de toekomst er ook uit ziet, geloofsvertrouwen en de kracht van het gebed zijn de pijlers voor het werk van Wiel Wiertz. Hij schrijft daar zelf over in zijn  levensloop: ,,Ik ben dankbaar voor het grote vertrouwen dat ik mag genieten. De goede God draagt ons in zijn hand. Aan God vertrouw ik mij toe.”
De pastoor voelt zich bij zijn werk in Zeeuws-Vlaanderen gedragen door zijn omgeving, ,,Ik ervaar de kracht van het gebed van de mensen rond mij heen. Daardoor dragen ze je pastoraat. Het is  zegenrijk dat zij hun voorspraak inroepen voor jouw werk. Dat vind ik ontroerend. Soms wordt het onderschat wat voor een bijdrage de mensen door het gebed kunnen leveren. Wij hebben het zelf niet in onze macht. We mogen vertrouwen op Christus en moeten ons toevertrouwen. Daar kan eigen  gebed en dat van anderen bij helpen. Dat heb  ik in Zeeuws-Vlaanderen meer ervaren dan ooit.“

Levensloop

Wiel Wiertz is  geboren op 4 april 1958 in Kerkrade, als oudste van vier kinderen. Na de middelbare school begon hij in Leiden een rechtenstudie, welke hij afbrak in de doctoraalfase. Wiel trok naar Heerlen voor het volgen van de studie pastoraal theologie aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (later UTP). Nadat hij bij bisschop Ernst aangaf het priesterschap te begeren stelde die hem aan als pastoraal werker in de parochies van de regio Halsteren. Januari  1991 volgde de wijding tot diaken in Oud Vossemeer. Op 20 juli werd hij tot priester gewijd in Halsteren. Na parochie-vicaris te zijn geweest werd Wiertz pastoor van de parochies Halsteren, Lepelstraat, Tholen en Oud Vossemeer en lid van de priesterraad.

Op verzoek van bisschop Muskens trad Wiertz in 1999 toe tot het kathedrale kapittel. Vanaf 1 januari 2001 werkte Wiertz als pastoor van de Michaelparochie in Breda en Teteringen. Daar kwamen later Breda Noord en de Haagse Beemden bij. Uiteindelijk fuseerden deze alle tot  de Augustinusparochie. Wiertz was bovendien werkzaam als praktijkcoördinator van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk  en later ook conrector. Op verzoek van bisschop Van den Hende werd Wiertz daarna deken van het dekenaat de Baronie en waarnemend pastoor van Bavel, Ulvenhout en Etten-Leur. Bisschop Liesen benoemde hem vervolgens tot vicaris van het vicariaat Breda en Proost zijn van het kathedrale kapittel.

Sinds de eerste adventszondag 2014 is Wiertz pastoor van de Heilige Maria Sterre der Zee-parochie (oostelijk Zeeuws-Vlaanderen), de Elisabeth-parochie (Kanaalzone) en de Andreasparochie (westelijk Zeeuws-Vlaanderen).

 

Klik hier voor geschiedenis van de kathedraal en de stad Hulst