Wim van den Berg: geloven is doen!

door Willem Staat

MIDDELBURG – ,,Ik kom uit het diepkatholieke zuiden. Wij waren rooms-katholiek, maar de buren protestants. Bij bijzondere gelegenheden gingen we naar elkaars kerk. De oecumene is mij dus met de paplepel ingegoten. Het is voor mij een vanzelfsprekendheid om samen te kunnen vieren zonder dat je je eigen traditie overboord zet.”

Pastoor Wim van den Berg

Pastoor Wim van den Berg is samen met dominee Marijn Vermet van de Doopsgezinde Gemeente in Aardenburg voorganger tijdens de dienst die Omroep Zeeland zondag 24 mei 2020 uitzendt in de serie Geloven in Zeeland. Hij werkt in de parochies Zeeland (Middelburg) en Eindhoven van de Oud Katholieke Kerk van Nederland (OKKN). ,,We hebben als kerk natuurlijk veel last van de coronacrisis, omdat we niet op de gebruikelijke manier kunnen vieren, delen en leren. We zoeken naar wegen om de verbondenheid met elkaar als gemeenschap te blijven voeden met het geloof dat God ons, juist ook als het leven moeilijk is, niet in de steek laat.”

Nood in de psychiatrie

,,De aandacht gaat momenteel allereerst uit naar zieken, slachtoffers en nabestaanden. Intussen raakt de crisis bijna iedereen en vergroot ze de eenzaamheid van veel mensen. Dat geldt in het bijzonder ook voor hen die lijden aan psychische ziekten. Vanuit mijn vroegere werk als geestelijk verzorger in de psychiatrie weet ik dat deze mensen in normale omstandigheden vaak nog net kunnen meedraaien op het randje van de samenleving. Zij hebben het dubbel moeilijk nu ze het contact met familie missen. De huidige omstandigheden maak het voor hen extra zwaar. Dan kan het zijn dat er situaties ontstaan waarin mensen besluiten om uit het leven te stappen. De crisis is overigens voor iedereen moeilijk en het is dan nog een heel verschil of je met zijn tweeën bent of alleen. Normaal kun je dan mensen in de kerk ontmoeten. Maar ook dat sociale aspect is nu weggevallen.”

Eenheid in verscheidenheid

De oud-katholieke pastoor vindt het geweldig dat mensen met elkaar verbonden kunnen zijn door digitale vieringen. Dat geldt zeker ook voor de tv-uitzendingen, die bovendien goed zijn voor het streven naar kerkelijke eenheid (oecumene). ,,Televisie vormt een uitstekend medium om mensen te bereiken. De uitzendingen van Omroep Zeeland krijgen gestalte vanuit veel hoeken van de samenleving. Zoals mensen van de moskee, de Commissaris van de Koning en voorgangers van verschillende kerken. Het gebeurt dus breed, terwijl er tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de eigenheid van de kerk waaraan men is verbonden. Het is goed om dit samen te doen, zonder dat je je eigenheid hoeft weg te zetten. Het gaat er in de kern om dat we allemaal in dezelfde God geloven, ook de moslims. Het gaat om eenheid in verscheidenheid. Tegen verscheidenheid hoef je helemaal geen bezwaar te hebben. Kijk maar naar de natuur. Die openbaart zich in veel kleuren als een mooi geheel.”

Spreken en doen

Wim van den Berg voelde zich als jongen van 17 jaar al geroepen tot het priesterschap. Tien jaar later werd die wens werkelijkheid. ,,Het is mijn passie om mensen te kunnen zeggen hoe mooi het is met God te leven, om Zijn liefde bij mensen te brengen. Maar het blijft niet bij woorden. Je moet de blijde boodschap gestalte geven door je daden. De apostel Jacobus zegt in dit verband dat het geloof ‘uit de werken’ is. Ik ben iemand van actie. Vieringen zijn mooi, maar naar buiten treden is mijn passie. Dat geldt voor alle gelovigen. We zijn allemaal geroepen de blijde boodschap naar buiten uit te dragen. De voorganger staat daar niet boven als een soort superchristen. We doen het met zijn allen in de kerk!”

Sint Augustinuskerk

Op 10 april 2016 werd de Sint Augustinuskerk door de toenmalige aartsbisschop Joris Vercammen ingewijd voor de Oud Katholieke Kerk.

Sinds 1 september 2019 werkt Wim van den Berg voor de statie (parochie in wording) Zeeland van de OKKN. Die nam in 2015 haar intrek in de voormalige Lutherse Kerk aan de Zuidsingel in Middelburg. Aartsbisschop Joris Vercammen wijdde het bedehuis, toegewijd aan Sint Augustinus, in. In de twee decennia daarvoor hielden de oud-katholieken achtereenvolgens vieringen in de kapel van The Mission to Seafarers in Vlissingen-Oost en de dagkapel van de Heilige Maria Magdalenakerk in Goes. Van den Berg heeft een dienstverband van twee dagen per week en werkt ook anderhalve dag in Eindhoven, waar nog een pastoor in dienst is.
Van den Berg hield zich sinds vorig jaar naast het voorbereiden van vieringen vooral bezig met het bezoeken van de mensen thuis. ,,Door de uitbraak van het coronavirus moest ik dat staken. Ik hoop er mee door te gaan wanneer de samenleving weer in rustiger vaarwater komt. Dan wil ik me richten op de drieslag van vieren, dienen en leren. Bij het laatste gaat het om het spreken met elkaar en leren van elkaar rond het oud-katholieke geloof. Het dienen doen we via collecten voor doelen dichtbij of veraf, maar ik zoek ook naar wegen om de kerk op andere manieren dienstbaar te maken. Zo helpen we in Eindhoven mensen die nergens meer terecht kunnen met het schoonmaken van hun huis. De kerk moet niet alleen vieren, maar ook in actie komen.”

Levensloop

Wim van den Berg (geboren 13 september 1966 in Heerlen) werkt sinds 1 september 2019 in de Oud Katholieke Kerk Zeeland. Hij is ook pastoor in de parochie Eindhoven. Eerder was hij 14 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in Tilburg en daarvoor 12 jaar als rooms-katholieke pastoor in drie parochies in Limburg.

Zondag 24 mei 2020, 9 uur: ‘Geloof in Zeeland’, gemeenschappelijke online viering vanuit de Oud Katholieke Statie van Zeeland in Middelburg i.s.m. Omroep Zeeland.

Lees op Staatspareltjes.nl: Middelburg in tien hoogtepunten