Bemoediging in de Delta via kerkomroep en internet

VLISSINGEN – Nu de meeste kerkdiensten zondag 15 maart 2020 niet konden doorgegaan, hebben veel kerkgenootschappen gezocht naar een alternatieve manier van vieren. Veel kerken zonden via internet, Kerkdienstgemist of Kerkomroep, een eigen dienst uit. Dat kon een dienst zijn uit de ‘archieven’, passend bij de Lijdenstijd, maar ook een actuele dienst die werd gehouden voor een beperkt aantal kerkgangers. Een greep uit de verschillende manieren van vieren voor de vele thuisblijvers en beperkte groepen kerkgangers in de Delta, waarin het vooral om bemoediging ging. Veel werd ook gedeeld op social media.

Op NPO2 zond de EO een viering uit, waarin PKN-synodescriba ds René de Reuver voorging. Delta-classispredikant ds Arie van der Maas was ‘diep geraakt’ door het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, met raad en troost en zegen… Hij zal bij je zijn: bij gevaar, in bange tijden… Hij zal met je zijn, tot wij elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten…’.

De Grote Kerk van Tholen, (Hervormde Gemeente) koos ervoor een preek uit 2010 met ds J.H. Lammers uit te zenden. De uitzending via internet verliep prima. Ds Willem Meijer deed vanuit De Wingerd een korte mededeling over de stand van zaken en haalde de zieken in de gemeente aan in de voorbede. Na het gebed werd de preek ‘gestart’.

Extra servers

,,Het beluisteren van internetdiensten via Kerkdienst gemist is zonder problemen verlopen door de inzet van veel meer servers dan normaal. Er zijn 1415 aangesloten kerken en daar was vandaag naar schatting een factor 10 aan servers meer ingezet. Dit tot tevredenheid van de luisteraars, want die hebben niets van zoveel meer luisteraars gemerkt, terwijl dit niet als vanzelfsprekend is gegaan’’, aldus Leen Moerland van de Hervormde Gemeente Tholen.

In de Hervormde gemeente Dirksland, waar al was besloten om alle diensten in maart te laten vervallen, ging ds Timmerman voor in een viering met een kleine groep gemeenteleden. De liturgie werd ingevuld met naast preek en gebeden, muziek en liederen van YouTube. Hervormd Goedereede, waar ook de diensten in maart zijn geannuleerd, zendt via de kerkomroep eerder gehouden diensten uit.

De Hervormde gemeente Oud Beijerland hield zondag (de komende twee zondagen ook) kerkdiensten, waar maximaal 100 mensen werden toegelaten. De Open Hof gemeente in Oud Beijerland hield geen dienst maar verwijst naar de dienst via NPO2 vanuit het landelijk dienstencentrum. Volgende twee zondagen zijn er wel diensten. De inloop-bijeenkomsten doordeweeks in hun Huiskamer (gericht op de wijk) gaan komende week wel door.

De Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg deed ook de Kindernevendienst online en gaf de kinderen de boodschap: ,,Kijk en luister naar de video, en weet je zo met elkaar verbonden.’’

De Protestantse Gemeente in Kamperland ruilde de kerkdienst in voor een publieke gebedsoproep met behulp van klokgelui. De klokken van De Ark waren tweemaal te horen, de eerste keer voor het dankgebed en de tweede maal voor voorbede. (zie het volledige bericht)

De Protestantse Gemeente in Hoek dacht terug aan de brand die de kerk in 2015 in de as legde, waardoor toen ook geen diensten mogelijk waren. Maar, zo schrijft ds Saskia Ketelaar aan de gemeenteleden: ,,Samen zijn we gemeente van Christus en dat overstijgt een gebouw. Jezus heeft gezegd: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in hun midden.’ De PG roept op om op zoek te gaan naar nieuwe creatieve manieren van kerk-zijn, zodat we toch met elkaar verbonden blijven. Verder is de kerk elke dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur open. Om 13.15 uur is het middaggebed. In de Vrijgemaakte Kerk in Hoek zal vanaf woensdag 18 maart een vesper worden gevierd (19.15 uur) ter voorbereiding op het Paasfeest. De gemeenteleden wordt gevraagd extra om te zien naar elkaar door een telefoontje, via het internet, een kaartje of gewoon even zwaaien. ,,Zo kunnen we samen kerk zijn in deze tijdens van Corona-crisis, totdat we elkaar weer in de eredienst kunnen ontmoeten. Hopelijk is dat op Palmzondag 5 april met uitzicht op Pasen, het overwinningsfeest op de dood’’, aldus ds Ketelaar.

‘Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in hun midden.’

Theoloog en musicus Mar van der Veer uit Zierikzee sluit zich bij haar aan. Hij speelde zondag in een kleine (beperkte) dienst ter inleiding een stukje uit Cantate 42 van Bach: ‘Wo Zwei und Drei versammlet sind in Jesu theuren Namen da stellt sich Jesus mitten ein’.

De PG Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem zette zaterdag al een groet-meditatie op het internet van ds Pascal Handschin over de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus.

De Gereformeerde Kerk Arnemuiden hield de gebruikelijke ochtenddienst voor 99 personen, maar blies na het bekend worden van de strengere maatregelen de avonddienst van 19.00 uur af.

Hervormd Oosterland hield zondag en de komende weken een dienst in afgeslankte vorm, waarbij alleen de predikant, enkele kerkenraadsleden en organist aanwezig zijn. Deze kerkdiensten zijn elke zondag vanaf 10.00 uur te beluisteren via hervormdoosterland.nl (klik op ‘live meeluisteren’) of kerkdienstgemist.nl. (typ in ‘Hervormd Oosterland’ en klik op ‘Hervormde Gemeente Oosterland’). ,,Zo kan toch het woord worden gehoord, de lofzang gaande gehouden en er kunnen gebeden en voorbeden worden gedaan. Oudere en alleenstaande gemeenteleden worden telefonisch benaderd voor gewoon een praatje of met de vraag er er iets voor hen kan worden gedaan als een boodschap”, aldus scriba Leendert van der Werf.

De Protestantse Gemeente Gapinge & Veere hield zondagmorgen een kleinschalige gebedsdienst, die op KerkdienstGemist gevolgd kon worden (later ook via YouTube en Facebook). Zij bidden voor de risicogroepen en zij die met de risicogroepen werken, voor hulpverleners en werknemers in de supermarkten, horeca, voor de evenementen die stilliggen en voor de overheid en de verantwoordelijke mensen. ,,U kunt met ons meebidden.’’

De Hervormde Gemeente Kapelle heeft de diensten in de maand maart geannuleerd, maar opende de kerk tussen 9.00 en 12.00 uur. Zo werd het aantal aanwezigen maximaal gespreid. Ds Deventer hield een korte overdenking, die ook te horen was via internetradio. Ook hier was de capaciteit opgeschaald, zodat zoveel mogelijk mensen konden meeluisteren.

In Yerseke gingen kerkgangers op alfabetische volgorde naar de Gereformeerde Gemeente-bijeenkomst. Iedere week is er dus een andere groep aan de beurt. Per gezin mogen twee mensen komen, zodat de groep kerkgangers minder dan 100 is. Wie niet zelf naar de kerk kon, kon de dienst volgen via internet.

Ds Dick Steenks van de Protestantse Gemeente Wemeldinge meldt op Facebook dat, nu het openbare en kerkelijk leven in Nederland tot stilstand lijkt te komen, er veel wordt geluisterd naar een speciale dagelijkse podcast: Kerkliedwiki: Luisterstroost. https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost

De samenwerkende Protestantse gemeenten Schouwen aan Zee hielden zondag een ochtendgebed (met overweging door ds Bertie Boersma) in de Bethlehemkerk in Scharendijke. De gemeenten handhaven deze praktijk zolang nodig, om te beginnen op zondag 22 maart in de Jacobuskerk in Renesse. Dan zal ds Piter Goodijk voorgaan.

De Katholieke Kerk, die alle vieringen heeft afgelast, verwees de gelovigen naar KRO-NCRV, die zondag vanaf 10.00 uur via NPO2 een eucharistieviering uitzond. Radio Maria zendt iedere ochtend (9.00 uur) en avond (19.00 uur) een eucharistieviering uit.

Oud-Katholiek Zeeland dat alle activiteiten tot tenminste 3 april heeft stilgelegd, werkt hard aan een alternatief voor een invulling op de zondagmorgen (met ingang van zondag 22 maart) zodat gelovigen thuis toch kunnen vieren. Dit zal gepubliceerd worden op de website van de eigen parochie: zeeland.okkn.nl

Er was landelijk veel belangstelling voor de onlinedienst ‘Coronaviering’ vanuit de Opstandingskerk in Tilburg: ruim vijfhonderd mensen, vijf keer zoveel als normaal, volgden de dienst, aldus dominee Otto Grevink na afloop. De viering in de Opstandingskerk in Tilburg werd in samenwerking met ‘internetkerk’ mijnkerk.nl met een webcam live uitgezonden via internet.

Gebed

Tot slot nog een gebed, dat ds Karin van den Broeke van de Protestantse Gemeente ‘De Ontmoeting’ op Noord-Beveland (Kortgene en Wissenkerke) zondagmiddag twitterde:

God, wij komen bij U 
in deze verwarrende tijden.
Wij komen bij u met alle vragen die door ons hoofd spoken.
Met die stemmen in ons die roepen: ‘Is al die paniek niet wat overdreven?’
met aan de andere kant de verhalen van noodkreten uit Italiaanse ziekenhuizen,
en van de familie van een ernstig zieke jongen van 16.

God, wij komen bij U
aan het begin van dit uur
waarop uw gemeente normaal gesproken samenkomt
om U te loven, om U en in verbondenheid met U ook elkaar te ontmoeten.

We bidden U
wees bij ons in de vragen waar we voor staan.

Wees bij hen wereldwijd, die getroffen zijn door het Coronavirus.
Wees bij hen die ziek zijn, wees bij hen die plotseling afscheid hebben moeten nemen van een naaste.
Wees bij mensen in angst en bezorgdheid.

Wees bij allen die in de zorg werken.
Dat zij doen wat moet gedaan.
U danken we voor hun trouw, hun kundigheid, hun beschikbaarheid voor naasten.

God, help ons allen
om enige rust te bewaren.
Om wijs om te gaan met onze verantwoordelijkheden,
om aan onze eigen weerbaarheid te werken,
om elkaar te laten wéten wat we nodig hebben,
om er te zijn voor wie ons nodig hebben.

Wij bidden U
met de woorden die uw zoon, Jezus Christus, ons gegeven heeft:

Onze Vader….

 

 

Tags: