Christus, ons licht …

door classispredikant ds Arie van der Maas (Nieuwsbrief maart 2023)

Delta-classispredikant ds Arie van der Maas.

Komende zondag is de tweede in de veertigdagentijd 2023. Volgens goede tradities wordt in de wereldwijde kerk deze zondag het evangelie gelezen van ‘de verheerlijking op de berg’. Christus die een berg opgaat en voor de ogen van enkele leerlingen die hij had meegenomen gaat zijn gezicht stralen als de zon en worden zijn kleren wit als het licht… Aan het begin van de lijdenstijd een bemoedigende vooruitblik naar de verrezen Christus, zo versta ik deze woorden.

Christus, ons licht… Het brengt me opnieuw bij woord en klank van dat prachtige lied 1005 uit het Nieuwe Liedboek dat eigenlijk geschreven is voor de Advent, maar naar mijn gevoel ook raakt en past in de, eveneens paarse, 40 dagentijd. Een lied waarin nood en verdrukking van mens en wereld, dichtbij en verder weg, indringend bezongen wordt, met de bede om het Licht van Christus. Indringende woorden die zich dit jaar al snel verbinden met beelden van de slagvelden in Oekraïne, met de door de aardbeving verwoeste gebieden in Syrië en Turkije en de verschrikkelijke gevolgen daarvan, met beelden en verhalen van andere mannen, vrouwen en kinderen… dichtbij, verder weg, vol zorgen, zoekend naar hoop.

In het evangelieverhaal verschijnen Mozes – als de vertolker van Gods Wet- en Elia – als dé representant van de profeten – aan Jezus. Petrus, voorman van de leerlingen, meent dat het een goed idee is deze drie in aparte tenten onder te brengen. Zijn plan wordt doorkruist. Wet, profetie en evangelie vallen samen in Christus, de geliefde zoon, Licht voor de wereld. En in dit samenvallen gaan we als vanzelf zingen: deze zondag, deze 40 dagentijd, totdat eens alle tranen gedroogd zullen zijn: Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.

Zoekend naar licht

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Refrein

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein

In de adventserie 2020 van Geloof in Zeeland werden van dit lied elke week enkele coupletten gezongen. Daarbij werd een achtergrondverhaal geschreven KLIK HIER

Download hier de complete nieuwsbrief maart 2023