Coronapas past niet bij kerk-zijn en kerkdiensten

WEMELDINGE – Het corona-toegangsbewijs past niet bij het kerk-zijn of in elk geval toch zeker niet bij kerkdiensten. Dat standpunt is duidelijk geworden nadat het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) vorige week intensief heeft overlegd met de kerken en minister Grapperhaus.

De aangekondigde versoepelingen per 25 september 2021 die premier Rutte en minister De Jonge vorige week aankondigden, brengen vragen en dilemma’s met zich mee voor de kerken, zoals wat kan en wil de kerk doen, gelet op haar eigen inhoudelijke gedachtegoed, met toepassing van het coronatoegangsbewijs? En wat betekenen keuzes hierin voor het mogelijk loslaten of toch nog handhaven van de anderhalve meter-maatregel?  Delta-classispredikant ds Arie van der Maas legt in een nieuwe coronabrief (20 september) de nieuwe richtlijnen uit aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta.

De nieuwe maatregelen per volgende week houden onder meer in het loslaten van de anderhalve meter-maatregel in veel situaties. Tegelijkertijd gaat het om een verdergaande toepassing van het corona-toegangsbewijs.

Drie hoofdpunten

Ds Van der Maas onderscheidt drie hoofdpunten in de verklaring:

  1. Het corona-toegangsbewijs past niet bij het kerk-zijn of in elk geval dan toch zeker niet bij kerkdiensten. Voor evenementen met een ander karakter (lokaal of bovenplaatselijk), vooral die waar mensen door elkaar heen lopen, is het coronatoegangsbewijs wel een bruikbaar instrument om een veilige bijeenkomst te organiseren.
  2. De verplichting van de anderhalve meter maatregel wordt losgelaten, maar er is wel een dringend advies om ‘elkaar de ruimte te geven’. Iedere lokale situatie is anders en iedere kerkenraad kan en heeft daar eigen afwegingen te maken. Het past binnen de gemeente van Christus te allen tijde om er zorg voor te dragen dat iedereen op een veilige wijze en met een veilig gevoel de kerkdienst kan bijwonen of meebeleven.
  3. Of de anderhalve meter nu (deels) wordt losgelaten of niet, de basismaatregel placeren blijft gelden. Registratie is niet meer verplicht, evenmin als de gezondheidscheck. Zie hiervoor het bericht op de website van CIO (zie onder) maar ook het bericht van de landelijke kerk.

De eerder gepubliceerde routekaart van de overheid en de routekaart van de kerken is komen te vervallen. Ook de maatregelen en adviezen die vanaf 25 september gelden zijn van tijdelijke aard. De overheid heeft aangekondigd dat er, onvoorziene ontwikkelingen daargelaten, rond 1 november een nieuw wegingsmoment is.

Start nieuw seizoen

Ds Van der Maas spreekt in zijn brief zijn blijdschap uit over het nieuwe seizoen met winterwerk-activiteiten, die, zoals het er nu naar uitziet, minder onder invloed van corona zullen staan dan vorig jaar. Vanuit de kerk als geheel is het jaarthema voor het komende seizoen ‘Van U is de toekomst’, aansluitend bij de visienota van de generale synode die vorig jaar verschenen is. Afgelopen maand is als uitgave van ‘Petrus’ een gebedenbundel verschenen met de titel ‘U die voor mij uitgaat’ waaraan een aantal predikanten, onder wie ds Van der Maas, heeft meegewerkt.

Hij besluit zijn brief dan ook met een fragment van een van deze gebeden, als gebed voor ons allen voor de komende tijd:

Wanneer wij zoeken naar wegen,
kom ons dan tegemoet
vanuit Uw grote toekomst.
Raak ons, ook nu, met Uw Liefde.

Maak ons open naar U, o God,
dat Uw Woord en Uw Geest ons leiden
op Uw weg van vrijheid, vreugde en vriendschap.

 

Lees hier de verklaring van het CIO, die ook voor de Protestantse Kerk richtinggevend is. Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland kwam maandag 20 september met de volgende verklaring: ‘Geef elkaar de ruimte’