WEMELDINGE – Het kerkelijk leven krijgt aanzienlijk meer mogelijkheden door de versoepelingen in de coronamaatregelen die het kabinet dinsdag 15 februari 2022 bekendmaakte. ...

GOES – Veel gelovigen zijn ‘corona-moe’, ondanks de gewenning aan de beperkende maatregelen. Door het online aanbod van diensten blijven veel mensen thuis en lijken...

WEMELDINGE – Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en minister van Justitie en veiligheid Ferd Grapperhaus doen een dringend beroep op kerken en andere religieuze...

WEMELDINGE-UTRECHT – De landelijke Protestantse Kerk heeft grote aarzelingen bij het gebruik van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collectief belang botsen hier met elkaar, zo...

WEMELDINGE - Laten we ieder op onze eigen plek goed nadenken welke extra stap gezet kan worden om het aantal niet noodzakelijke contactmomenten te verminderen...