‘De Bijbel in het midden – geloofsgesprek te midden van verschillen’

door ds Bertie Boersma, lid stuurgroep ring Schouwen-Duiveland/Tholen

BRUINISSE – Op 30 januari 2019 vond de tweede bijeenkomst van de Ring Schouwen Duiveland en Tholen plaats. De ring is in de plaats gekomen van de oude classis die is opgegaan in de nieuwe classis Delta (Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden). De ring is gericht op ontmoeting tussen gemeenten en bezinning op geloof en kerk-zijn, terwijl de nieuwe classis zich verdiept in het bestuurlijke werk van de kerk.

Ruim dertig mensen verzamelen zich in het Hervormd centrum Ichtus in Bruinisse voor de tweede bijeenkomst van de ring. Net als de vorige keer begonnen we de avond met de Bijbel open. Ds. Van den Berg, lid van de stuurgroep, las met onze de Aäronitische zegen (Num. 6:22-27). Hierna gingen we in kleine groepen met elkaar in gesprek: wat beleven we aan de zegen in de zondagsdienst, wat betekent de zegen voor ons geloofsleven? En hoe kun je weer zelf tot zegen zijn? Er ontstonden levendige gesprekken. Heel waardevol om elkaar op deze manier in het geloof iets beter te leren kennen.

Na deze gezamenlijke opening kreeg dr. Wolters uit Renesse en lid van de stuurgroep, het woord. Hij nam ons mee door het artikel van dr. Wisse ‘de Bijbel in het midden’; een tekst die Wisse schreef voor de synode van de landelijke kerk om geloofsgesprek te stimuleren. Het geloofsgesprek heeft nieuwe impulsen nodig, nu bijbelkennis en catechese steeds minder vanzelfsprekend worden en we in de kerk vaak bezig zijn met het regelen en organiseren van dingen. Geloofsgesprek is van groot belang. Ze dient de inhoudelijke groei van de geloofsgemeenschap, ze stimuleert de persoonlijke geloofsverdieping en helpt om het geloof door te kunnen geven.

Wisse beschrijft hoe de kerk steeds pluriformer wordt. Daar hoeven we echter niet bang voor te zijn, vertelt dr. Wolters ons: in de Bijbel komt de verscheidenheid, of de meerstemmigheid, ook al voor. Denk maar aan de vier evangelisten die alle vier op eigen wijze vertellen over Jezus Christus. De evangeliën vullen elkaar hier in aan en dat is verrijkend. Zo kunnen we ook als gemeenteleden elkaar in alle meerstemmigheid verrijken. Het komt er dan wel op aan om goed te luisteren: ‘luisteren als een roeping’. Luisteren naar God en luisteren naar elkaar. Dat is een gave en een opgave.

Het artikel van Wisse sluit af met praktische handvatten voor geloofsgesprek.

Hierna nemen we de tijd om in kleine groepen door te praten over de vraag hoe we in onze eigen gemeente en kerkenraad het geloofsgesprek kunnen stimuleren. We wisselen van gedachten over onze ervaringen. Vervolgens krijgen we de opdracht om deze vraag in de komende tijd mee te nemen naar onze kerkenraden. Op de volgende ringavond zullen we onze ervaringen uitwisselen en zo hopen we van elkaar te blijven leren en elkaar te bemoedigen.

De handvatten voor geloofsgesprek zijn te vinden op: www.protestantsekerk.nl/thema/geloofsgesprek

De presentatie van dr Wolters kunt u hier downloaden: presentatie geloofsgesprek 30-01-2019 .

De derde bijeenkomst van de Ring Schouwen-Duiveland/Tholen is gepland op 15 mei in het Ichtuscentrum in Bruinisse.