Delta Inspiratiedag krijgt vorm

WEMELDINGE – De voorbereidingen voor de Delta Inspiratiedag in Middelharnis op zaterdag 27 november 2021 kunnen worden doorgezet. De aanhoudende corona-problemen maakten het deze zomer toch nog spannend, maar het lijkt steeds zekerder te worden dat deze dag, waar velen zo naar uitzien, kan worden gerealiseerd.

Het zal wel nodig zijn om vooraf aan te melden en gebruik van een corona-toegangsbewijs is verplicht voor dit evenement (bewijs van vaccinatie, test of doorgemaakte infectie).  Vanwege de corona beperkingen zal de dag op één ruime locatie plaatsvinden, met volop parkeermogelijkheden: Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57, Middelharnis. Vanuit het zuiden van de classis zal, tegen een kleine vergoeding, busvervoer geregeld worden.

De belangrijkste doelstellingen van deze dag – bedoeld voor alle ambtsdragers, taakdragers en andere belangstellenden in de classis – zijn elkaar inspireren, informeren, bemoedigen, ontmoeten en genieten van kerk en elkaar. De Inspiratie-dag zal worden geopend en afgesloten met lied, lezing en gebed waaraan verschillende personen uit classis en gemeenten medewerking zullen geven. Uit de landelijke kerk zullen synodepreses ds Marco Batenburg en algemeen directeur Dienstenorganisatie Jurjen de Groot acte de présence geven.

Onderwerp van deze Delta Inspiratiedag is ‘toekomstgericht kerk-zijn’, waarbij als belangrijke draden door het programma zijn heen geweven: ‘levend geloof’ en ‘leiding geven aan veranderingen’. In herkenbare en vernieuwende werkvormen worden door de dag heen thema’s behandeld over een aantal deelonderwerpen.

Samen lichter kerk-zijn

Op welke wijze gemeenten, in het bijzonder zij die klein of erg klein geworden zijn, in de toekomst het kerk-zijn ter plaatse kunnen voortzetten, komt prominent aan de orde. Ook de zin en onzin, kansen en bedreigingen van samenwerking. Aan dit thema wordt meegewerkt door classispredikant ds. Arie van der Maas, die in zijn huidige werk maar ook in gemeenten die hij eerdere diende, veel met deze thematiek bezig is. Verder zal ook Bart van Noord meewerken. Hij is momenteel kerkelijk werker in Goes en was lange tijd coördinator Ondersteuning Gemeenten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was onder andere voorzitter van de synodale werkgroep ‘Lichter verkend’. (lees meer in ‘Naar een lichtere kerk) Tenslotte zal ook Burret Olde, medewerker van het kennisplatform lichter kerk-zijn vanuit de Dienstenorganisatie dit onderwerp mede vorm en inhoud geven. Ook mensen uit gemeenten in de classis zullen aan het woord komen over hun ervaringen met ‘lichter  – kerk-zijn’ en / of met ‘samenwerking’.

Jonge generaties voorop

De kernvraag van het deelonderwerp ‘Jonge generaties voorop’ gaat om het betrekken van jongeren (tot 40 jaar) bij toekomstgericht kerk-zijn. Hoe kunnen we ze inspireren en aanspreken vanuit het geloof zodat zij betrokken willen worden of blijven bij de kerk? Aan de kerk verwante organisaties als HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond) en Youth for Christ zullen de programmaonderdelen samen invullen met Jong Protestant. (JOP)

Naar buiten gericht

Het deelonderwerp ‘Naar buiten gericht’ richt zich op hoe door kerken verbinding wordt gezocht met mensen in de eigen omgeving en hoe de kerk missionair en diaconaal present kan zijn, oftewel: de kerk op het dorp. De vier pioniersplekken in de classis Delta – Huis van Vrede Goes, JOTA Jong Oostburg, Kliederkerk De Brug Spijkenisse en Go Church – denken hierover mee en laten zien en horen wat zij doen. Ook zal er inbreng zijn van de Dorpskerkenbeweging door onder anderen dorpskerkambassadeur Klaas Touwen.

Groene Kerken

Verschillende gemeenten in de classis zijn volop bezig met vragen over duurzaamheid en hoe zij zich kunnen inzetten om ‘groene kerk’ te zijn. Een aantal van hen is aanwezig om daarover te vertellen. Maaike Wigboldus, medewerker duurzaamheid van de Protestantse Kerk, verleent haar medewerking. Er zal worden nagedacht hoe een gemeente duurzamer kan worden, zowel qua energiehuishouding, maar ook bijvoorbeeld door anders met geld / reserves om te gaan om ook in dat opzicht toekomstgericht kerk te zijn.

Kerkinactie / Delta voor Indonesië

De inzet van veel gemeenten in de classis voor Zending en Werelddiaconaat komt ook royaal aan bod. Met name de verbondenheid vanuit de classis met projecten in het kader van Delta voor Indonesië zullen in de spotlights staan. Er wordt nog bekeken of iemand vanuit Indonesië deze dag in Nederland kan zijn om zo de verbondenheid in persoon gestalte te geven. De corona-problematiek maakt dit op dit moment echter nog erg onzeker.

Kerkbeheer

Voor kerkrentmeesters en anderen die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in kerkbeheer zijn, zal voorlichting gegeven worden vanuit het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) en ook de VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer) geeft acte de présence.

Binnenkort zal het programma nog concreter worden ingevuld en komt er informatie over de wijze waarop u zich kunt opgeven en hoe het busvervoer zal worden geregeld.