Dienstverlening van de kerk onder de loep

Impressie Classicale Vergadering: tekst Margreeth Ernens, foto’s Jan Zwemer, Janet Bac

NIEUWERKERK – Luidt de noodklok al of nog helemaal niet? Wat is nodig in het belang van goede dienstverlening en hoe ervaart men de dienstverlening van de Dienstenorganisatie van de kerk vanuit Utrecht? Dat was de insteek van het gesprek tijdens de classicale vergadering (CV) van de classis Delta maandag 6 februari 2023 in Punt-3 in Nieuwerkerk.

Het onderwerp werd ingeleid door adviseur dienstverlening Janet Bac en classispredikant ds Arie van der Maas. Volgens Janet Bac is de missie van de DO (dienstenorganisatie in Utrecht) om bij te dragen aan een toekomstgerichte kerk. De DO ondersteunt gemeenten, ‘plekken’ en classes om een plek van geloof, hoop en liefde te zijn. In het algemeen ‘vindt’ iedereen wat van Utrecht. ,,Maar Utrecht kan het niet alleen en zoekt wegen om met de dienstverlening weer dichter bij de vragen van de gemeenten te komen.’’ Er zijn inmiddels gesprekken over de dienstverlening geweest tussen de classispredikanten en de DO.

In vier groepen werden de aangedragen onderwerpen besproken.

De aanwezigen spraken in vier groepen aan de hand van een aantal thema’s met elkaar over hun ervaringen en de noden van hun gemeentes. Doel van de gesprekken was het omschrijven van goede dienstverlening. De CV-leden konden bij de diverse onderwerpen aangeven welke aanvullingen gewenst of noodzakelijk zijn en welke onderwerpen prioriteit hebben of minder gewenst zijn. Een greep uit de onderwerpen die werden aangedragen: (bestuurlijk) samenwerken tussen gemeenten; bewustmaking van kerk-zijn; versterken van het geloofsgesprek; kerk naar buiten; homoseksualiteit en gender; beroepingswerk; welke inhoudelijke expertise is nodig vanuit de dienstverlening/ondersteuning. Denk hierbij aan samenwerking, training ambtsdragers, begeleiding, verbinding van geloven en maatschappelijk present zijn op een wederkerige manier.

Alle op- en aanmerkingen zullen worden bekeken en uitgewerkt door ds Van der Maas en Janet Bac.

Komende en gaande man/vrouw

Ouderling Joke Steeneveld uit Schoondijke (Ring Zeeuws-Vlaanderen) stelde zich niet herkiesbaar voor een tweede termijn als CV-lid. Er is nog geen kandidaat om haar plaats in te nemen.

Voor de vacature in het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) is eindelijk een kandidaat gevonden: Peter Baars uit Dordrecht. Hij woonde jarenlang in Middelharnis en heeft zich inmiddels daar ook weer in de kerkelijke gemeente ingeschreven, zodat hij lid van het CCBB Delta kan worden. Met instemming benoemt de CV hem bij acclamatie. Daarmee zijn de knelpunten in de bezetting van het CCBB echter niet opgelost, want de huidige voorzitter, Foort Groenleer, legt zijn taak in de loop van dit jaar neer in verband met zijn gezondheid. Ds Van der Maas benadrukte dat er naarstig wordt gezocht naar een opvolger, maar dat de vacatures van het CCBB erg lastig zijn te vervullen. ,,Als we geen zeven leden hebben, moeten we samengaan met een andere classis (bv Brabant-Limburg). Ik doe dus een dringende oproep om kandidaten, vooral voor een voorzitter.’’

Nieuwe werkwijze CV

De CV stemde verder in met de uitwerking van de suggestie uit de vorige classicale vergadering om de werkwijze van de CV te veranderen. Ds Van der Maas lichtte toe dat schaalvergroting ook beleefd wordt als een nadeel. De classis is voor veel kerkenraden op grotere afstand gekomen. Daarom is besloten dat als stapje ter verbetering voortaan de zomervergaderingen op verschillende plaatsen in de classis Delta zullen worden gehouden. Soms echter zijn afstanden de handicap in dezen, maar de CV-leden beloofden ook naar de uithoeken van de classis te zullen komen. Zo komt de CV op 13 juni in Terneuzen bijeen en op 27 september in Zuid-Beijerland.

Joke Steeneveld nam afscheid als CV- en BM-lid.

Tot slot werd uitgebreid afscheid genomen van CV- en Breed Moderamen-lid Joke Steeneveld, die volgens preses Wisse node zal worden gemist. Zij kreeg bloemen, een boekenbon en applaus van de aanwezigen. In haar dankwoord vertelde Joke dat zij het werk altijd met veel plezier heeft gedaan. ,,Door de jaren heen is het bovenplaatselijk werk me lief geworden. Het is heel verrijkend.’’

Na het zingen van psalm 119: 21 en 22 konden de aanwezigen onder het genot van een drankje en een hapje nog met elkaar van gedachten wisselen.