Dringend advies om diensten alleen online te houden

WEMELDINGE – De totale lockdown, die zaterdagavond 18 december 2021 werd afgekondigd door premier Rutte is ingrijpend, ook voor de kerken, want de maatregelen gaan per zondag, morgen, in. Het advies van de landelijke kerk, het CIO en onze classispredikant ds Arie van der Maas is dan ook om per direct kerkdiensten alleen online te houden.

Ds Arie van der Maas gaf zaterdagavond in een coronabrief aan de predikanten, kerkenraden en kerkelijk werkers in de classis Delta de adviezen door, zoals de landelijke kerk die eerder zaterdagavond bekend maakte.

De lockdown geldt vanaf zondag 19 december en duurt in elk geval tot 14 januari 2022. De landelijke kerk adviseert, na overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) dan ook om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal uit te zenden en mee te maken.

Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief ‘medewerkers’). Dit aantal is gebaseerd op een later door het ministerie te publiceren regeling.

Hierbij zijn verder alle voorschriften van kracht over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels.

Het advies is om voor komende zondag, morgen, zoveel als mogelijk hieraan gevolg te geven.

Het CIO komt volgende week met een nader advies. Ook de landelijke kerk zal in de loop van de week weer met een uitgebreider advies komen, onder andere over kerstvieringen, jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten.

Wemeldinge

Ds Van der Maas realiseert zich terdege dat de tijd tot zondag, morgen, erg kort is. ,,Kijk wat mogelijk is.’’ Ook hij zal nader berichten als daar aanleiding toe is. Als voorbeeld hoe deze situatie het hoofd kan worden geboden, noemt hij zijn eigen thuisgemeente Wemeldinge, die de gemeenteleden zaterdagavond al heeft ingelicht over haar besluit om de dienst zonder kerkgangers te houden. Ook het avondmaal vindt geen doorgang, het wordt een reguliere zondagsdienst die online te volgen is. De zanggroep zal wel aanwezig zijn, inclusief ambtsdragers en andere medewerkenden. Wemeldinge meldt ook dat, mochten er toch mensen naar de kerk komen, zij door de koster worden ingelicht over de online viering. Mensen hebben dan de keuze om naar huis te gaan of toch plaats te nemen in de kerk op drie meter afstand. ,,We willen in principe niemand van de kerk wegsturen’’, aldus de brief van de gemeente Wemeldinge.

Onze classispredikant wenst een ieder, ondanks alle zwarigheden, een gezegende zondag toe.